Pohjoismaiden ministerit panostavat kiertotalouteen ja terveysinnovaatioihin

27.06.19 | Uutinen
Nordiska näringsministrar möttes i Reykjavik den 27 juni 2019.

Nordiska näringsministrar möttes i Reykjavik den 27 juni 2019.

Valokuvaaja
Matts Lindqvist
Pohjoismaiden elinkeinoministerit haluavat tukea terveysalan innovointia helpottamalla alan eri toimijoiden pääsyä pohjoismaisiin terveystietovarantoihin. Ministerit haluavat myös tukea Pohjoismaiden elinkeinoelämän kiertotaloussiirtymää.

Siinä kiteytettynä kaksi uutta pohjoismaista ohjelmaa, joiden käynnistämisestä elinkeinoministerit päättivät kokouksessaan Reykjavikissa 27. kesäkuuta. Kolmivuotisia ohjelmia hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordic Innovation -laitos, joka panostaa kumpaankin ohjelmaan 60 miljoonaa Norjan kruunua.

Health, Demography and Quality of Life -nimisen ohjelman tarkoituksena on helpottaa pohjoismaisten tutkijoiden ja alan yritysten pääsyä terveystietovarantoihin. Sen ajatellaan edistävän julkisen ja yksityisen sektorin innovointia ja tuotekehitystä, joilla vastataan yhteiskuntiemme tuleviin haasteisiin.

Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa terveysalan pohjoismaisia vientimahdollisuuksia ja luoda yhteistyösuhteita markkinoihin, joilla on suurta potentiaalia pohjoismaisille ratkaisuille.

Ministerit painottavat, että kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on ehdottomasti huolehdittava arkaluontoisten henkilötietojen suojasta.  

Tavoitteena parempaa terveydenhuoltoa kaikille

– Pohjoismaiden vahvuutena on se, että meillä on tiukat eettiset säännöt terveystietojen käsittelylle, ja tältä pohjalta on tarkoitus jatkaa. Samalla on tärkeää, että Pohjoismaat tekevät tietovarantoihin pääsystä joustavampaa yli maarajojen. Joustavuus lisää yhteistyötä ja parantaa kansalaisten terveyspalveluita. Kansainväliset toimijat panostavat vahvasti uusiin innovaatioihin keräämällä terveys- ja käyttäytymistietoja tekoälyn avulla. Pohjoismailla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi alan kehitykseen, sanoo Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, joka toimii vuonna 2019 Pohjoismaiden elinkeinoministerien puheenjohtajana.

Elinkeinoministerit haluavat poistaa ohjelmallaan rajat ylittävän yhteistyön esteitä. Tavoitteena on tehdä alueesta innovatiivisten ratkaisujen keskus, ”pohjoismainen terveysalue”, joka tarjoaa parhaan toimintaympäristön terveys- ja start-up-yrityksille. Lisäksi ministerit haluavat edistää sitä, että pohjoismainen terveydenhuoltoala voisi jatkossakin toimia esikuvana muille maille.

Suurpanostus kiertotalouteen

Ministerit antoivat tukensa myös Nordic Sustainable Business Transformation -nimiselle ohjelmalle, joka pyrkii vauhdittamaan pohjoismaisten yritysten vastuullisuuspanostuksia. Tavoitteena on nopeuttaa Pohjoismaiden siirtymistä bio- ja kiertotalouteen sekä tehdä alueesta johtava tällä saralla. Tavoitteeseen pyritään muun muassa innostamalla yrityksiä kestävien kiertotalousmallien käyttöönottoon ja tukemalla uraauurtavia tekniikoita.

Käytännössä Nordic Innovation toteuttaa ohjelman testaamalla uusia liiketoimintamalleja, lisäämällä tekniikoiden hyödyntämistä ja esittelemällä ratkaisuja, jotka vahvistavat pohjoismaisten yritysten sopeutumiskykyä.

– Digitalisaatio, vastuullisuus ja tekoäly ovat vahvasti mukana molemmissa nyt käynnistetyissä ohjelmissa. Ne ovat Pohjolan vahvuusalueita ja pohjoismaisen yhteistyön painopistealueita. Tulevat haasteet, kuten ilmastonmuutos, täysin uudenlaiset työmarkkinat ja väestönkehitys, vaativat meiltä jatkuvaa kehittymistä ja avoimuutta uusille innovaatioille. Tässä onnistutaan parhaiten tekemällä yhteistyötä, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Elinkeinoministerien bio- ja kiertotalouspanostus vastaa hyvin Pohjoismaiden pääministerien julkilausumaa Pohjolasta hiilineutraalina alueena sekä heidän visiotaan Pohjolasta maailman integroituneimpana alueena.

Molemmat ohjelmat edistävät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja sitä kautta kestävän tulevaisuuden saavuttamista.

Koska Tanskassa pidettiin hiljattain parlamenttivaalit ja uusi hallitus nimitettiin vasta 27. kesäkuuta, maa päättää ohjelmien hyväksymisestä myöhemmin kirjallisella menettelyllä.

Ota yhteyttä