Ny antologi giver indblik i børn og unges læsning i Norden

29.11.19 | Nyhed
På tværs af Norden
Fotograf
norden.org

Illustration fra antologien "På tværs af Norden".

"Kan man virkelig skrive den slags til børn?" Med udgangspunkt i forskning og formidling giver antologien "På tværs af Norden" et unikt indblik i nye tendenser inden for børne- og ungdomslitteratur i Norden. Antologien er blevet til gennem et kreativt nordisk samarbejde og binder forskellige aktørers perspektiver på litteraturen sammen.

Den nordiske børne- og ungdomslitteratur bygger på en lang og stærk tradition og er med få undtagelser lige nu den bedst sælgende og mest læste litteratur i de nordiske lande. Antologien er den første af sin slags, som med en tværvidenskabelig blanding af billeder og tekster præsenterer indspil fra forskere, formidlere, forfattere og illustratorer for at inspirere til fortsat udvikling og samarbejde.

Et andet vigtigt aspekt er betoningen af barnets egen skaberkraft. Det er vigtigt at læse, men det er endnu vigtigere at kunne skrive selv og bearbejde det, som man har læst, på forskellige måder.

En pose blandede bolsjer

Antologien indeholder 10 essays, som med en blanding af breve, poesi, illustrationer og forskningsresultater reflekterer over det børnelitterære kredsløb i Norden, sætter spørgsmålstegn ved den nordiske billedbogs alder og diskuterer kvalitetsbegrebet. Læseren kan også fordybe sig i unges øgede interesse for dystopier og bearbejdede folkeeventyr, børnepoesiens variation, form og fantasi samt de nye digitale muligheder.

Sofie Hermansen Eriksdatter, projektleder for antologien og sekretariatsleder for Nordisk Råds litteraturpriser sammenfatter processen således:

– Den tværæstetiske og tværsektorielle udveksling kommer tydeligt til udtryk i antologien og illustrerer på en fin måde det mødested, hvor forskere, formidlere, forlæggere, forfattere og illustratorer inden for børne- og ungdomslitteraturen i Norden får mulighed for at blive inspireret og dele viden og erfaringer med hinanden.

En vigtig del af de dystopier, som diskuteres her, handler om hvor vigtigt det er at beherske den nye teknologi, men ikke at lade sig styre af den.

Humor, sensitivitet og dybde skaber fællesskab

I juni 2019 mødtes forfattere, illustratorer, forlæggere, forskere og andre aktører inden for nordisk børne- og ungdomslitteratur i Danmark til et fagseminar for at udforske den nutidige litteratur og skabe grobund for en større nordisk udveksling på området. Tre dage senere var der etableret en skrivegruppe, der var fremstillet breve og illustrationer og der var skabt et nyt dynamisk mødested, som ikke havde eksisteret tidligere.

 

"På tværs af Norden" er den første af tre antologier i projektet, som løber i perioden 2019-2021. Det er en del af "LØFTET", som er de nordiske kulturministres satsning på børne- og ungdomslitteratur. Projektet har eksisteret siden 2013, da Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris blev etableret.