Ny antologi presenterer barn og unges lesning i Norden

29.11.19 | Nyhet
På tværs af Norden
Photographer
norden.org

Illustrasjon fra antologien "På tværs af Norden”

"Kan man virkelig skrive sånn for barn?” Med utgangspunkt i forskning og formidling gir antologien “På tværs af Norden” et unikt innblikk i nye tendenser i barne- og ungdomslitteraturen i Norden. Antologien har blitt til gjennom et kreativt nordisk samarbeid og knytter sammen ulike aktørers perspektiver på litteraturen.

Den nordiske barne- og ungdomslitteraturen har en lang og sterk tradisjon og er akkurat nå den litteraturen som med få unntak selger mest og blir mest lest i de nordiske landene. Antologien er den første i sitt slag som med en tverrfaglig blanding av bilder og tekster presenterer innspill fra forskere, formidlere, forfattere og illustratører for å inspirere til fortsatt utvikling og samarbeid.

Et annet viktig aspekt er betoningen av barnas egen skapende virksomhet. Å lese er viktig, men enda viktigere er det å kunne skrive selv og bearbeide det man har lest, på forskjellige måter.

En pose blandede drops

Antologien inneholder 10 essayer som med en blanding av brev, poesi, illustrasjoner og forskningsresultater reflekterer over det barnelitterære kretsløpet i Norden, setter spørsmålstegn ved den nordiske bildebokas alder og diskuterer kvalitetsbegrepet. Leseren kan også fordype seg i ungdoms økte interesse for dystopier og omarbeidete folkeeventyr, barnepoesiens variasjon, form og fantasi samt de nye digitale mulighetene.

Sofie Hermansen Eriksdatter, prosjektleder for antologien og sekretariatsleder for Nordisk råds litteraturpriser, sammenfatter prosessen slik:

– Den tverrestetiske og tverrsektorielle utvekslingen kommer tydelig til uttrykk i antologien og illustrerer på en fin måte møteplassen der forskere, formidlere, forleggere, forfattere og illustratører innenfor barne- og ungdomslitteraturen i Norden får mulighet til å bli inspirert og formidle sin kunnskap og erfaring til hverandre.

En viktig del av dystopiene som det har handlet om her, dreier seg om hvor viktig det er å mestre den nye teknologien, men ikke la seg mestre av den.

Humor, følelser og dybde skaper fellesskap

Det var i juni 2019 at forfattere, illustratører, forleggere, forskere og andre aktører innenfor den nordiske barne- og ungdomslitteraturen møttes i Danmark til et seminar for å utforske samtidslitteraturen og en sterke nordisk utveksling på området. Tre dager senere var en skrivergruppe etablert, og det var skapt brev og illustrasjoner og en ny dynamisk møteplass som ikke hadde eksistert tidligere.

 

“På tværs af Norden” er den første av tre antologier i prosjektet, som løper fra 2019 til 2021. Det er en del av de nordiske kulturministrenes satsing på barne- og ungdomslitteratur, “LØFTET”, som har eksistert siden 2013, da Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris ble etablert.