Ny antologi lyfter barn och ungas läsande i Norden

29.11.19 | Nyhet
På tværs af Norden
Photographer
norden.org

Illustration från antologin "På tværs af Norden"

"Kan man verkligen skriva så där till barn?" Med utgångspunkt i forskning och förmedling ger antologin ”På tværs af Norden” en unik inblick i nya tendenser inom barn- och ungdomslitteratur i Norden. Antologin har kommit till genom ett kreativt nordiskt samarbete och binder ihop olika aktörers perspektiv på litteraturen.

Den nordiska barn- och ungdomslitteraturen har en lång och stark tradition och är just nu den litteratur som med få undantag både säljer mest och blir mest läst i de nordiska länderna. Antologin är den första i sitt slag som med en tvärvetenskaplig blandning av bilder och texter presenterar inspel från forskare, förmedlare, författare och illustratörer för att inspirera till fortsatt utveckling och samarbete.

En annan viktig betoning är den av barnens eget skapande. Att läsa är viktigt, men ännu viktigare är att kunna skriva själv och bearbeta det som man har läst på olika sätt

En påse blandade karameller

Antologin innehåller 10 essays som med en blandning av brev, poesi, illustrationer och forskningsresultat reflekterar på det barnlitterära kretsloppet i Norden, ifrågasätter den nordiska bilderbokens ålder och diskuterar kvalitetsbegreppet. Läsaren kan också fördjupa sig i ungdomars ökade intresse för dystopier och omarbetade folksagor, barnpoesins variation, form och fantasi liksom de nya digitala möjligheterna.

Sofie Hermansen Eriksdatter, projektledare för antologin och sekretariatsledare för Nordiska rådets litteraturpriser sammanfattar processen så här:

- Det tvärestetiska och tvärsektoriella utbytet kommer tydligt i uttryck i antologin och illustrerar på ett fint sätt den mötesplats där forskare, förmedlare, förläggare, författare och illustratörer inom barn- och ungdomslitteraturen i Norden får möjlighet att bli inspirerade och förmedla sin kunskap och erfarenhet till varandra.

En viktig del av dystopierna som diskuteras här, handlar om hur viktigt det är att behärska den nya tekniken, men att inte låta sig styras av den.

Humor, känsla och djup skapar gemenskap

Det var i juni 2019 som författare, illustratörer, förläggare, forskare och andra aktörer inom nordisk barn- och ungdomslitteratur möttes i Danmark till det ett seminarium för att utforska den samtida litteraturen och ett starkare nordiskt utbyte inom området. Tre dagar senare hade en skrivargrupp etablerats, brev och illustrationer hade skapats och en ny dynamisk mötesplats som inte funnits tidigare.

 

”På tværs af Norden” är den första av tre antologier i projektet som löper mellan 2019- 2021. Det är en del av de nordiska kulturministrarnas satsning på barn- och ungdomslitteratur ”LØFTET” som har funnits sedan 2013 då Nordiska rådets barn- och litteraturpris etablerades.