Tid til et nordisk kompetenceløft for at modvirke kløfter på arbejdsmarkedet

02.06.21 | Nyhed
man som diskar
Fotograf
Isabella Lindblom / norden.org
Den grønne omstilling er allerede begyndt at skabe arbejdspladser i Norden, når landene investerer i energibesparende og klimavenlig produktion. Men nu er regeringerne og arbejdsmarkedets parter nødt til at gøre en hurtig fælles indsats for også at omstille arbejdskraften. Forskernes advarsler om et splittet nordisk arbejdsmarked var på dagsordenen, da erhvervsministrene og arbejdsmarkedets parter mødtes den 2. juni.

På ministermødet sagde Finlands erhvervsminister Tuula Haatainen, at den grønne omstilling skal forankres hos befolkningen.

– Vi skal skabe en atmosfære, hvor overgangen til en CO2-neutral økonomi ses som en mulighed i stedet for et problem. På den måde kan vi skabe et stabilt grundlag for en retfærdig omstilling, hvor ingen føler sig udenfor.

Invester i uddannelse

Både klimaforandringerne og den teknologiske udvikling medfører, at arbejdsmarkedet forandres i stadig stigende takt, skriver forskerne i den rapport om fremtidens arbejdsliv, som de nordiske erhvervsministre har bestilt. Kompetenceudvikling af den voksne arbejdskraft og investeringer i livslang læring bliver helt afgørende for, at folk skal kunne omstille sig og skifte arbejde.

Allerede problemer med at matche efterspørgslen

Taina Susiluoto fra Finskt Näringsliv udtalte, at det er svært at finde den rette kompetence til de nye stillinger. 

– Opbygningen af CO2-neutrale samfund kræver en ny type kompetence. Vi mangler allerede eksperter inden for dataøkonomi og cybersikkerhed, og væksten efter pandemien er kun lige begyndt. Vi er nødt til at omskole og videreuddanne vores ansatte for at kunne matche behovene på arbejdsmarkedet.

Indgangsjobbene forsvinder

I Norden peger pilen i retning af, at der kommer flere jobs med høje kompetencekrav og færre såkaldte enkle jobs. Det betyder også, at indgangsjobbene til de grupper, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, forsvinder. Der er derfor brug for en politik, som modvirker de voksende kløfter, skriver forskerne i rapporten.

Obligatorisk voksenuddannelse?

Ifølge Magnus Gissler, som er generalsekretær for Nordens Fackliga Samorganisation, er det på høje tid at iværksætte en stor uddannelsessatsning og for eksempel overveje at indføre obligatorisk voksenuddannelse.

– Øget segregation og risikoen for en opdeling af arbejdsmarkedet er de store farer, som forskerne fremhæver. Det er vi nødt til at modvirke. Hvis vi finder frem til fælles strategier, kan vi drive denne omstilling fremad på en socialt bæredygtig måde, siger Magnus Gissler.

Pandemien testede modellen

Midt i det fireårige forskningsprojekt om fremtidens arbejdsliv dukkede pandemien op som et case study af den nordiske arbejdslivsmodels berømte omstillingsevne. Og den viste sig at fungere. Parterne samarbejdede, blev enige om hjælpepakker og reddede både jobs, indkomster og BNP.

Politisk handlefrihed

Det betyder, at vi ikke behøver at være bange for forandring, påpegede Ásmundur Einar Daðason, som er Islands socialminister med ansvar for erhvervsliv.

– Nu er det op til os politikere at gøre en målrettet indsats for at tackle de udfordringer, som den teknologiske udvikling og grønne omstilling fører med sig. Vi er nødt til at modvirke ulighed og kompetencegab, og vi bør spørge os selv, hvordan vi løser det sammen, sagde Ásmundur Einar Daðason