Indhold

31.10.19 | Nyhed

Selvmord i Norden skal mindskes

Antallet af mennesker i Norden, der mistrives og ender med at begå selvmord er bekymrende, og Norden bør i fællesskab sætte ind med forebyggende tiltag og dele viden og best practises, mener Velfærdsudvalget i Nordisk Råd.

30.10.19 | Nyhed

Pornofri skoler i Norden

Børn og unge kan tage skade af hård porno på internettet og tilgangen hertil skal ikke være mulig i børne- og ungemiljøer og for børn og unge på internettet generelt. Et flertal i Nordisk Råds velfærdsudvalg har derfor besluttet at arbejde for blandt andet fælles Nordisk digitale retnin...

27.03.09 | Deklaration

Ministerbeslutning om Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet

Ministerbeslutning fra 2006 i Lofoten, Norge, om Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet.

19.08.18 | Information

Nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

En stærk indsats for sundhed og social tryghed for alle er fundamentet i de nordiske lande. Det nordiske samarbejde på social- og sundhedsområdet handler om at udvikle og styrke den nordiske velfærdsmodel til gavn for borgerne i Norden.