Indhold

09.09.19 | Nyhed

Ny uddannelse skal forebygge smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens

Når Göteborg Universitet i denne uge slår dørene op for en ny nordisk sundhedsuddannelse, er det målet at gøre de studerende i stand til bedre at forebygge smitsomme sygdomme og antibiotikaresistens til gavn for sundheden i Norden.

27.06.19 | Nyhed

Nordiske ministre satser på sundhedsinnovation og cirkulær økonomi

De nordiske erhvervsministre vil støtte ny innovation inden for sundhedssektoren ved at gøre det lettere for forskellige aktører inden for branchen at få adgang til sundhedsdata på tværs af landegrænserne i Norden. Ministrene vil også støtte overgangen til cirkulær økonomi inden for det...

27.03.09 | Deklaration

Ministerbeslutning om Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet

Ministerbeslutning fra 2006 i Lofoten, Norge, om Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet.

19.08.18 | Information

Nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

En stærk indsats for sundhed og social tryghed for alle er fundamentet i de nordiske lande. Det nordiske samarbejde på social- og sundhedsområdet handler om at udvikle og styrke den nordiske velfærdsmodel til gavn for borgerne i Norden.