Innehåll

13.04.21 | Nyhet

Norden måste lära sig av misstagen under pandemiperioden

Det nordiska samarbetet har utsatts för hård press under coronaåret, konstaterade Nordiska rådets presidium på sitt möte den 13.april. Men nu finns goda möjligheter att ta lärdom av utmaningarna under pandemiperioden, och stärka samarbetet för att skapa en tryggare och bättre vardag för...

11.04.21 | Nyhet

Corona på agendan då Nordiska rådet håller aprilmöten

Nordiska rådet samlas till digitala möten den 12-14 april. Under de tre dagarna möts bland annat alla fem partigrupper, de fyra utskotten och presidiet.

18.05.20 | Deklaration

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

02.09.20 | Information

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren. ...