Innehåll

14.09.21 | Nyhet

Motstridiga covidrestriktioner ger ökad oro i gränsregioner

Nästan fyra av fem som bor och verkar i en nordisk gränsregion upplever att deras möjlighet att röra sig över gränserna har inskränkts i mycket hög grad under pandemin. Det är en ökning med 17 procentenheter på ett halvt år, visar en ny enkät från det nordiska Gränshinderrådet.

10.09.21 | Nyhet

Digitale sundhedstjenester skal være for alle

Digital sundhedsteknologi vil løfte velfærden for borgere i Norden, men ikke alle har lige let ved den digitaliserede tilværelse, der vinder frem. Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler derfor Nordisk Ministerråd at skabe forudsætningerne for at ældre og udsatte grupper får samme gavn ...

18.05.20 | Deklaration

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

02.09.20 | Information

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren. ...