Innehåll

17.12.21 | Nyhet

Velfærdsøkonomi i en COVID-19 tid

En velfærdsøkonomisk tilgang kan styrke den nordiske velfærdsmodel, der er under pres pga. COVID-19 krisen, som har sat sine tydelige psykiske spor i familier og hos borgere i Norden.

15.12.21 | Nyhet

Nordisk samarbejde i krisesituationer bør styrkes

Nordisk Råds præsidium ønsker, at det nordiske samarbejde styrkes, så vi bedre kan håndtere krisesituationer i fremtiden. Præsidiet opfordrer derfor Nordisk Ministerråd til at tage stilling til anbefalingerne i rapporten Nordisk civilt kriseberedskab.

18.05.20 | Deklaration

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

02.09.20 | Information

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren. ...