20. juni: Nu lanceres de nye nordiske næringsstofanbefalinger

26.05.23 | Nyhed
Harpa, kulturhus på Island
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Den 20. juni udgives og lanceres den sjette udgave af de nordiske næringsstofanbefalinger ved et internationalt event i Island. For første gang præsenterer rapporten videnskabelige anbefalinger om hvilken mad, der er gavnlig for både sundheden og for miljøet.

– Den nye udgave af de nordiske næringsstofanbefalinger er resultatet af et modigt pionerarbejde. Den kommer til at vejlede os i, hvordan vi skal spise både for vores egen og for planetens sundhed, siger Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk Ministerråd, som har bestilt og finansieret rapporten.

Videnskabelig tyngde

De nordiske næringsstofanbefalinger beskriver ligesom tidligere hvilken mængde af vitaminer, mineraler, fedtstoffer og kulhydrater, kroppen skal bruge for at have det godt.

Rapporten er tungtvejende rent videnskabeligt. I fire årtier har den udgjort grundlaget for de nationale kostråd i Norden og de baltiske lande, og den omsættes til sund mad i offentlige køkkener, inden for ældreplejen, på skoler og på sygehuse.

Den nye udgave integrerer for første gang også sundhed, klima og miljø i anbefalingerne.

Ny viden om kød og sukker

Der er sket meget inden for forskningen siden den seneste opdatering i 2012. Rapporten, som bliver lanceret, er resultatet af fem års arbejde af omkring 400 nordiske og internationale forskere, som har undersøgt tusinder af forskningsstudier.

Den opdaterede rapport forventes blandt andet at indeholde nyheder om et anbefalet maksimalt indtag af sukker samt indholdet af fuldkorn i kosten. Den anbefalede mængde kød forventes at blive mindre af både sundhedsmæssige og miljømæssige årsager. Dette har skabt debat allerede før lanceringen.

Følg lanceringen digitalt!

Lanceringen i kulturhuset Harpa i Reykjavik, Island, er åben for fysisk deltagelse for pressen og indbudte gæster, men kan også livestreames kl. 14.00-15.30 (GMT), 16.00-17.30 (CEST).

Rune Blomhoff, projektleder for de nye nordiske næringsstofanbefalinger og professor ved universitetet i Oslo, præsenterer rapporten.

Pressekonference den 20. juni

Lanceringsdagen starter med en pressekonference kl. 8.00-8.45 (GMT)/10.00-10.45 (CEST) i koncerthuset Harpa i Reykjavik. Det er muligt at deltage fysisk ved pressekonferencen i Reykjavik eller digitalt via Zoom. Pressekonferencen afholdes på engelsk. 

Deltagere: 

  • Rune Blomhoff, Professor, Oslo University and Project Leader of the Nordic Nutrition Recommendations 2023 
  • Karen Ellemann, Secretary General, Nordic Council of Ministers 
  • Stefanos Fotiou, Director, UN Food Systems Coordination Hub, and FAO Office of Sustainable Development Goals

Fakta/Her er de nordiske næringsstofanbefalinger, NNR

  • NNR udgør det videnskabelige grundlag for de nationale kostråd i Norden og Baltikum.
  • De nordiske næringsstofanbefalinger er altså ikke det samme som de nationale kostråd. Det er myndighederne i landene, der formulerer kostrådene i hvert enkelt land.
  • Den opdaterede NNR-rapport har undersøgt sundhedseffekterne af 36 næringsstoffer og 15 fødevaregrupper.
  • Arbejdet ledes af en komité med repræsentanter fra sundheds- og fødevaremyndighederne i de nordiske lande.
  • Før lanceringen den 20. juni 2023 har cirka 70 baggrundsartikler samt udkastet til de nordiske næringsstofanbefalinger været i offentlig høring i en periode på otte uger.
  • Samarbejdet mellem de fem nordiske lande har resulteret i fem tidligere udgaver af NNR. Den første blev udgivet i 1980.
  • Den seneste version fra 2012 er blevet downloadet godt 300.000 gange af beslutningstagere, forskere og studerende over hele verden.