28.05.20 | Nyhed

Ökat intresse för lokalproducerat och förnybart i krisens spår

Pandemin kommer att ge tillväxten inom bioekonomin en skjuts. Den bedömningen gör en rad forskare och experter i Norden och Baltikum, tillfrågade i en undersökning under april och maj. När människor upplever sårbarheten i den globala ekonomin ökar intresset för lokalt producerad mat, m...

28.05.20 | Nyhed

Kulturministrene vedtager ekstra bevilling til kriseramt kulturliv i Norden

Corona-pandemien har haft store konsekvenser for kulturlivet i Norden og ført til aflyste forestillinger, lukkede museer og fritstillede kulturmedarbejdere og kunstnere. På et digitalt møde den 28. maj vedtog de nordiske kulturministre at støtte det nordiske kulturliv med ekstra midler ...