Konkurrenceudsættelse: Analyse af muligheder for samarbejde på transport- og infrastrukturområdet

21.11.23 | Støttemulighed
Nordisk Ministerråds sekretariat konkurrenceudsætter analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet. Analysen skal danne grundlag for fortsatte drøftelser på politisk niveau om et eventuelt udvidet nordisk transportsamarbejde, som på sigt vil kunne bidrage til en øget integration af de nordiske lande.

Information

Opportunity category
Offentlig indkøb
Deadline
fre, 15/12/2023 - 12:00
Relateret organisation
Financial framework
Der er sat en maksimalpris for opgaven på DKK 400.000.

Opgave: Udfærdigelse af analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet med anbefalinger.  


Formål: Analysen skal danne grundlag for fortsatte drøftelser på politisk niveau om et eventuelt udvidet nordisk transportsamarbejde, som på sigt vil kunne bidrage til en øget integration af de nordiske lande. Analysen skal bidrage med et overblik over eksisterende strukturer for samarbejde. Såfremt analysen peger på et behov for det, skal der i rapporten om analysen gives forslag til konkrete løsninger, der vil kunne styrke dialogen til gavn for arbejdet Nordisk Ministerråds Vision 2030 om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region 2030.


Nærmere opgavebeskrivelse: Analysen skal for det første redegøre for eksisterende samarbejder på transportområdet i Norden regionalt, nationalt, bilateralt og i andre relevante fora, herunder EU-samarbejdet.


For det andet skal analysen, i tråd med formålsbeskrivelsen, foreslå konkrete tiltag, der vil kunne bidrage til at styrke det nordiske samarbejde på transportområdet. Analysen forventes at tage udgangspunkt i de eksisterende rapporter på området, der er lavet i løbet af de seneste år.


En central del af analyseopgaven er at inddrage relevante aktører på transportområdet, herunder statslige, regionale og kommunale myndigheder samt private aktører, for at sikre bred forankring af analysens konklusioner.


Sprog: Tilbud kan afgives på dansk, engelsk, norsk eller svensk sprog.