Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Kom-ihåg-lista när du ska studera i Sverige

Grundskole i Sverige

Grundskola i Sverige

Studieboliger og kollegier i Sverige

Studentbostäder i Sverige

Sygesikring for studerende i Sverige

Sjukförsäkring för studenter i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Sprogkurser for tilflyttere i Sverige

Språkkurser för inflyttare i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.