Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Autorisation i Sverige

Auktorisation i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurser för inflyttare i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Voksenuddannelse i Sverige

Vuxenutbildning i Sverige

Folkehøjskoler i Sverige

Folkhögskolor i Sverige

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Betygsskalan i det svenska utbildningssystemet

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytta till Sverige för att studera

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.