Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Autorisation i Sverige

Auktorisation i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurser för inflyttare i Sverige

Social sikring i Sverige

Socialförsäkring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige

Voksenuddannelse i Sverige

Vuxenutbildning i Sverige

Folkehøjskoler i Sverige

Folkhögskolor i Sverige

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.