Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Autorisation i Sverige

Godkjenning i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurs for innflyttere i Sverige

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Voksenuddannelse i Sverige

Voksenopplæring i Sverige

Folkehøjskoler i Sverige

Folkehøyskoler i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.