Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Huskeliste når du skal studere i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Social sikring i Sverige

Sosialforsikring i Sverige

Folkehøjskoler i Sverige

Folkehøyskoler i Sverige

Voksenuddannelse i Sverige

Voksenopplæring i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Autorisation i Sverige

Godkjenning i Sverige

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Karakterskalaen i det svenske utdanningssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.