Content

02.12.18 | News

International appetite for Nordic food policies

International interest in Nordic know-how on how citizen-driven policies can catalyse the transformation of food systems has grown remarkably during the last year. Both governmental bodies in, for instance, Costa Rica, India and Scotland as well as agenda-setting international organisat...

30.10.18 | News

De nordiska möjligheternas tid är nu

Nordiska ministerrådets arbete har moderniserats och effektiverats avsevärt under de senaste fem åren. De reformer som har genomförts har gjort att samarbetet idag berör områden som är politiskt relevantare i de nordiska länderna än tidigare, och därmed är till större nytta både för reg...

14.12.18 | Information

About Nordic Food Policy Lab

Nordic Food Policy Lab is one of six flagship projects under the ”Nordic Solutions to Global Challenges” initiative launched by the five prime ministers of the Nordic countries in 2017.