Ny Nordisk Mat

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Programmet Ny Nordisk Mat IIVisionen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II, är att det nordiska köket ska inspirera till matglädje, smak ochmångfald – både nationellt och internationellt. Programmet skadärför utveckla och stärka begreppet Ny Nordisk Mat och därmedöka medvetenheten, men också visa hur det kan användas praktiskt.Programmet kommer att genomföra olika kampanjer, konferenser, etc., som kan inspirera och skapa innovation inomberörda sektorer, i de nordiska länderna. Dessutom ska det tasfram rekommendationer (guidelines) för Ny Nordisk Mat som kantillämpas i olika ”branding”-sammanhang.Följ programmet på www.nynordiskmad.org eller på Facebook.
Publikationsnummer
2015:415