Opas: työskentely Tanskassa

Mænd der arbejder i Danmark
Valokuvaaja
Yadid Levy/norden.org
Tälle sivulle on koottu asioita, jotka sinun on hyvä tietää, jos aiot hakea töitä Tanskasta.

Tanskasta töitä hakevalla on paljon muistettavaa. Joudut miettimään esimerkiksi työnhakuun, ammatinharjoittamisoikeuteen, verotukseen, sosiaaliturvaan ja työehtoihin liittyviä asioita. Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä asioista, jotka Tanskaan töihin tulevan on hyvä ottaa huomioon.

Työlupa

Jos olet jonkin Pohjoismaan eli Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan tai Islannin kansalainen, et tarvitse työ- ja oleskelulupaa voidaksesi asua ja työskennellä Tanskassa. Muiden maiden kansalaisia koskevat säännöt riippuvat siitä, oletko EU-/Eta-maan kansalainen vaiko kolmannen maan kansalainen. Lisätietoja saat Info Pohjolan verkkosivuilta.

Hae töitä

Info Pohjolan verkkosivuilta saat tietoa työnhausta Tanskassa. Lisätietoja saat myös Work in Denmark -sivustolta.

Työnhakuun Tanskaan kotimaan työttömyyspäivärahan turvin

Työttömänä työnhakijana voit lähteä korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun Tanskaan ja säilyttää samalla oikeutesi toisesta EU-/Eta-maasta maksettavaan työttömyyspäivärahaan. Lisätietoja saat Info Pohjolan verkkosivuilta.

Ammatinharjoittamisoikeus

Tietyissä ammateissa toimivilla on oltava viranomaisen myöntämä ammatinharjoittamisoikeus. Lisätietoja saat Info Pohjolan verkkosivuilta.

Palkkaus ja työehdot

Osoitteessa jobindex.dk voit tutkia, millaista palkkaa erityyppisistä tehtävistä maksetaan eri puolilla Tanskaa. Tanskan työministeriön verkkosivuilta saat yleistä tietoa palkkauksesta ja työehdoista.

Verotus

Kun alat työskennellä Tanskassa, tarvitset verokortin ja tanskalaisen henkilötunnuksen (cpr-nummer). Lisäksi saat verottajalta laskelman (forskudsopgørelse), josta ilmenevät arvioidut ennakonpidätyksen alaiset tulosi ja ennakonpidätysprosentti. Vuosittain maaliskuussa saat verotuspäätöksen (årsopgørelse), jota voit täydentää ja korjata verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. TastSelv-palvelun käyttämiseen tarvitset sähköisen MitID-asiointitunnuksen. Lisätietoja saat Tanskan verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta skat.dk. Yleistä tietoa verotuksesta suomen, ruotsin, norjan, tanskan ja islannin kielellä saat myös Pohjoismaiden verohallintojen ylläpitämästä Nordisk eTax -palvelusta.

Sosiaaliturva

Jos tulet töihin Tanskaan, siirryt yleensä Tanskan sosiaaliturvan piiriin. Tietyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus jonkin toisen maan sosiaaliturvaan. Näin on esimerkiksi silloin, jos olet lähetetty työntekijä tai työskentelet samanaikaisesti Tanskassa ja jossain toisessa maassa.

Kun kuulut jonkin maan sosiaaliturvaan, sinuun sovelletaan kyseisen maan sosiaaliturvalainsäädäntöä esimerkiksi seuraavissa asioissa:

Asuminen tai työskentely toisessa Pohjoismaassa

Toisinaan sinun on syytä olla erityisen tarkkana siitä, missä maassa olet verovelvollinen ja minkä maan sosiaaliturvaan kuulut. Tällaisessa tilanteessa olet, jos

  • asut Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa
  • asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa.
Sosiaaliturva

Kuulut yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Jos työskentelet kahdessa Pohjoismaassa, kuulut yleensä asuinmaasi sosiaaliturvaan, mikäli työskentelet yli 25 % ajasta kyseisessä maassa. Muussa tapauksessa kuulut sen maan sosiaaliturvaan, jossa työskentelet suurimman osan työajastasi. Huomaathan, että jos työskentelet samanaikaisesti Tanskassa ja Färsaarilla tai Tanskassa ja Grönlannissa, sinuun sovelletaan erityisiä säännöksiä. Jos olet epävarma siitä, minkä maan sosiaaliturvaan sinulla on oikeus, ota yhteyttä Udbetaling Danmarkin kansainvälisten sosiaaliturva-asioiden yksikköön.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja kuulut Tanskan sosiaaliturvaan, sinun on liityttävä tanskalaisen työttömyyskassan jäseneksi, jotta olisit vakuutettu työttömyyden varalta. Sinulla on oikeus Tanskan terveyspalveluihin. Niitä käyttääksesi tarvitset erityisen sairausvakuutuskortin (det særlige sundhedskort). Sitä voit hakea siitä tanskalaisesta kunnasta, jossa työpaikkasi sijaitsee. Lisätietoja saat Tanskan työttömyyspäivärahaa ja Tanskan terveyspalveluja käsittelevistä Info Pohjolan artikkeleista.

Jos työskentelet useassa maassa samanaikaisesti, kaikkien työnantajiesi tulee maksaa sosiaalimaksut siihen maahan, jonka sosiaaliturvaan kuulut.

Verotus

Rajatyöntekijän verotuksesta kerrotaan tarkemmin Nordisk eTax -sivustolla, joka on Pohjoismaiden verohallintojen yhdessä ylläpitämä palvelu.

Kolmansista maista tulevien työnhakijoiden lupa työpendelöintiin

Jos olet Pohjoismaihin tai EU-/Eta-maihin kuulumattoman maan kansalainen ja aiot jäädä asumaan toiseen Pohjoismaahan saatuasi töitä Tanskasta, sinun tulee hakea pendelöijän työlupaa. Luvan saadaksesi sinun tulee täyttää samat ehdot kuin hakiessasi työ- ja oleskelulupaa Tanskasta. Ota yhteyttä asuinmaasi maahanmuuttoviranomaisiin ja varmista, ettei Tanskassa työssä käynti vaikuta oleskelulupaasi.

Ammattiliitot

Lisätietoja Tanskan ammattiliitoista saat Info Pohjolan verkkosivuilta.

Nuorten kesätyöpaikat

Nordjobb tarjoaa kesätyöpaikkoja 18–30-vuotiaille Pohjoismaiden ja EU-maiden kansalaisille. Nordjobbariksi pyrkivän pitää osata riittävästi ruotsia, norjaa tai tanskaa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.