Guide: arbejde i Danmark

Mænd der arbejder i Danmark
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse om de vigtigste ting du skal vide når du overvejer at søge arbejde i Danmark.

Hvis du overvejer at søge job i Danmark, er der flere ting du skal tænke på. Det gælder blandt andet jobsøgning, autorisation, skat, social sikring og arbejdsvilkår. Nedenfor findes en tjekliste over de vigtigste ting du skal være opmærksom på hvis du arbejde i Danmark.

Arbejdstilladelse

Hvis du er statsborger i et nordisk land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige), kan du bo og arbejde i Danmark uden at søge arbejds- og opholdstilladelse. Hvis du er statsborger et andet land, gælder forskellige regler alt efter om du er statsborger i et EU- eller EØS-land eller ej. Du kan læse mere på Info Nordens websider.

Søg arbejde

Du kan finde information om at søge arbejde i Danmark på Info Nordens websider. Du kan også læse om arbejdssøgning i Danmark på Work in Denmarks hjemmeside.

Søg arbejde i Danmark med dagpenge fra dit hjemland

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge i et andet EU- eller EØS-land, er det muligt at du kan modtage dagpengene i op til tre måneder mens du søger arbejde i Danmark. Du kan læse nærmere på Info Nordens websider.

Autorisation

Hvis du skal arbejde inden for visse erhverv, kræves det at du har en autorisation. Du kan læse mere på Info Nordens websider.

Løn og ansættelsesvilkår

På jobindex.dk kan du sammenligne løn for forskellige stillingstyper fordelt på geografisk område i Danmark. Og du kan læse generelt om arbejds- og ansættelsesvilkår i Danmark på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Skat

Når du begynder at arbejde i Danmark, skal du have et skattekort og et dansk personnummer (cpr-nummer). Du får en forskudsopgørelse baseret på din forventede indkomst. Hvert år i marts vil du få en årsopgørelse som du selv kan rette i Skattestyrelsens tast selv-løsning. For at kunne gøre det, skal du bruge den danske elektroniske legitimation, MitID. Du kan læse mere om skat på skat.dk. Du kan også få generel information om skat på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk hos Nordisk eTax, som er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande.

Social sikring

Hvis du flytter til Danmark for at arbejde, vil du som hovedregel været omfattet af dansk social sikring. I nogle situationer kan du være omfattet af den sociale sikring i et andet land. For eksempel hvis du er udstationeret eller hvis du arbejder i andre lande end Danmark.

At være “socialt sikret” i et land, betyder at det er reglerne i det land der gælder for dig på områder som for eksempel:

Arbejde eller bo i andre nordiske lande

I visse situationer skal du være særligt opmærksom på dine skatteforhold og din sociale sikring. Det gælder:

  • Hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet nordisk land
  • Hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder i Danmark
Social sikring

Du er som hovedregel omfattet af den sociale sikring i det land du arbejder i. Hvis du arbejder i to nordiske lande, vil du som hovedregel være omfattet af den sociale sikring i det land hvor du bor hvis du arbejder mere end 25 % af tiden i det land, ellers er du omfattet af den sociale sikring i det land hvor du udfører størstedelen af dit arbejde. Bemærk at der gælder særlige regler hvis du arbejder i Danmark og Færøerne eller i Danmark og Grønland. Hvis du er i tvivl om hvilket lands sociale sikring du er omfattet af, kan du kontakte Udbetaling Danmark, international social sikring.

Hvis du bor i et andet nordisk land og er omfattet af dansk social sikring, skal du være medlem af en dansk a-kasse for at være arbejdsløshedsforsikret. Du vil have ret til sundhedsydelser i Danmark. Det kræver at du søger om det særlige sundhedskort i den kommune hvor din arbejdsplads ligger. Du kan læse mere på Info Nordens sider om danske arbejdsløshedsdagpenge og ret til sundhedsydelser i Danmark.

Hvis du arbejder i to lande, skal du være opmærksom på at dine arbejdsgivere i alle de lande hvor du arbejder, som hovedregel skal betale sociale afgifter til det land hvor du er socialt sikret.

Skat

Du kan læse om skatteforhold for grænsependlere hos Nordisk eTax, som er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande.

Pendlingstilladelse for jobsøgende fra lande uden for Norden eller EU

Hvis du er statsborger i et land uden for Norden, EU eller EØS og bor i et andet nordisk land, som du ønsker at blive boende i mens du arbejder i Danmark, skal du søge om en arbejdstilladelse som pendler. For at få en tilladelsen skal du opfylde de samme betingelser som hvis du søger om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Du bør kontakte udlændingemyndighederne i det land hvor du bor for at sikre dig at du kan pendle til arbejde i Danmark uden at det får konsekvenser for din gældende opholdstilladelse.

Fagforeninger

Du kan læse om danske fagforeninger på Info Nordens websider.

Sæsonjob til unge

Nordjobb formidler sæsonjob til unge borgere i Norden eller EU som er mellem 18 og 30 år gamle. Det er et krav at du behersker dansk, norsk eller svensk.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.