Guide: jobbe i Danmark

Mænd der arbejder i Danmark
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om de viktigste tingene du må vite når du overveier å søke jobb i Danmark.

Hvis du overveier å søke jobb i Danmark, er det flere ting du må tenke på. Det gjelder blant annet jobbsøking, autorisasjon, skatt, sosialforsikring og arbeidsvilkår. Under finner du en sjekkliste med de viktigste tingene du må være oppmerksom på hvis du skal jobbe i Danmark.

Arbeidstillatelse

Hvis du er statsborger i et nordisk land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige), kan du bo og jobbe i Danmark uten å søke arbeids- og oppholdstillatelse. Hvis du er statsborger i et annet land, gjelder forskjellige regler avhengig av om du er statsborger i et EU- eller EØS-land eller ikke. Du kan lese mer på Info Nordens nettsider.

Søk jobb

Du kan finne informasjon om å søke jobb i Danmark på Info Nordens nettsider. Du kan også lese om jobbsøking i Danmark på Work in Denmarks hjemmeside.

Søk jobb i Danmark med dagpenger fra hjemlandet

Hvis du mottar arbeidsledighetsdagpenger i et annet EU- eller EØS-land, er det mulig at du kan motta dagpengene i opptil tre måneder mens du søker jobb i Danmark. Du kan lese mer på Info Nordens nettsider.

Autorisasjon

Innenfor visse yrker må du ha autorisasjon for å jobbe. Du kan lese mer på Info Nordens nettsider.

Lønns- og ansettelsesvilkår

På jobindex.dk kan du sammenligne lønn for ulike stillingstyper fordelt på geografisk område i Danmark. Du kan lese generelt om arbeids- og ansettelsesvilkår i Danmark på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Skatt

Når du begynner å jobbe i Danmark, må du ha skattekort og dansk personnummer (cpr-nummer). Du får et forskuddsoppgjør basert på din forventede inntekt. Hvert år i mars vil du få et årsoppgjør som du selv kan rette i Skattestyrelsens tast-selv-løsning. For å kunne gjøre det må du bruke den danske elektroniske legitimasjonen MitID. Du kan lese mer om skatt på skat.dk. Du kan også få generell informasjon om skatt på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk hos Nordisk eTax, som er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

Trygd

Hvis du flytter til Danmark for å jobbe, vil du som hovedregel være omfattet av dansk sosialforsikring. I noen situasjoner kan du være omfattet av sosialforsikringen i et annet land, for eksempel hvis du er utstasjonert, eller hvis du jobber i andre land enn Danmark.

Å tilhøre et lands trygdesystem betyr at det er reglene i det landet som gjelder for deg på områder som for eksempel:

Jobbe eller bo i andre nordiske land

I enkelte situasjoner må du være spesielt oppmerksom på dine skatteforhold og sosialforsikring. Det gjelder:

  • Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet nordisk land
  • Hvis du bor i et annet nordisk land og jobber i Danmark
Trygd

Du er som hovedregel omfattet av sosialforsikringen i landet du jobber i. Hvis du jobber i to nordiske land, vil du som hovedregel være omfattet av sosialforsikringen i landet du bor i, hvis du jobber mer enn 25 % av tiden i dette landet. Ellers er du omfattet av sosialforsikringen i landet der du utfører størstedelen av arbeidet ditt. Merk at det gjelder særskilte regler hvis du jobber i Danmark og på Færøyene eller i Danmark og på Grønland. Hvis du er i tvil om hvilket lands sosialforsikring du er omfattet av, kan du kontakte Udbetaling Danmark, International social sikring.

Hvis du bor i et annet nordisk land og er omfattet av dansk sosialforsikring, må du være medlem av en dansk arbeidsledighetskasse for å være arbeidsledighetsforsikret. Du vil ha rett til helsetjenester i Danmark. Det krever at du søker om det særskilte helsekortet i kommunen der arbeidsplassen din ligger. Du kan lese mer på Info Nordens sider om danske arbeidsledighetsdagpenger og rett til helsetjenester i Danmark.

Hvis du jobber i to land, må du være oppmerksom på at arbeidsgiverne dine i alle landene du jobber i, som hovedregel skal betale sosiale avgifter til landet der du er sosialforsikret.

Skatt

Du kan lese om skatteforhold for grensependlere hos Nordisk eTax, som er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

Pendlingstillatelse for jobbsøkende fra land utenfor Norden eller EU

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden, EU eller EØS og bor i et annet nordisk land som du ønsker å bli boende i mens du jobber i Danmark, må du søke om arbeidstillatelse som pendler. For å få tillatelsen må du oppfylle de samme betingelsene som hvis du søker om oppholds- og arbeidstillatelse i Danmark. Du bør kontakte utlendingsmyndighetene i landet du bor i, for å sikre deg at du kan pendle til jobb i Danmark uten at det får konsekvenser for din gjeldende oppholdstillatelse.

Fagforeninger

Du kan lese om danske fagforeninger på Info Nordens nettsider.

Sesongjobb til unge

Nordjobb formidler sesongjobber til innbyggere i Norden eller EU som er mellom 18 og 30 år gamle. Det er et krav at du behersker dansk, norsk eller svensk.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.