Verotus Tanskassa

Skat i Danmark
Tämä sivu kertoo Tanskan verojärjestelmästä. Täältä selviää myös, milloin sinun kuuluu maksaa veroa Tanskaan.

Jos asut tai työskentelet Tanskassa, olet verovelvollinen Tanskassa.

Verovelvollisuus jakaantuu yleiseen ja rajoitettuun verovelvollisuuteen, tanskaksi ”fuld skattepligt” ja ”begrænset skattepligt”. Tarkempaa tietoa yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta saat osoitteesta skat.dk ja nordisketax.net. 

Nordisk eTax on Pohjoismaiden verohallintojen yhdessä ylläpitämä palvelu.

Skat.dk on Tanskan verohallinnon sivusto. Verohallinnon verkkosivuilta löydät tietoa esimerkiksi Tanskaan muuttaville sekä ulkomailla asuville tai työskenteleville.

Tanskan verojärjestelmä

Tanskassa on progressiivinen verojärjestelmä, eli veron suhteellinen osuus kasvaa tulojen suuretessa.

Tanskassa peritään seuraavia veroja:

 • Työmarkkinamaksu (arbejdsmarkedsbidrag) on 8 prosentin suuruinen maksu, joka pidätetään palkkatulosta ennen muiden verojen laskemista.
 • Pohjavero (bundskat)
 • Ylävero (topskat)
 • Kunnallisvero (kommuneskat) vaihtelee kunnittain.
 • Kirkollisveroa (kirkeskat) maksat vain, jos olet Tanskan kansankirkon jäsen.
 • Kiinteistöveroa ja kiinteistön arvoveroa (ejendomsskat, ejendomsværdiskat) maksat, jos sinulla on omistusasunto.

Voimassa olevat veroprosentit voi tarkistaa Tanskan verohallinnon verkkosivuilta.

Erityyppistä tuloa

Tulot jaotellaan Tanskan verotuksessa seuraavasti:

 • A-tuloa ovat esimerkiksi palkkatulo, päivärahat, eläkkeet, lomarahat ja valtion opintotuki (SU). Tulon maksava työnantaja tai viranomainen huolehtii siitä, että tulosta pidätetään maksun yhteydessä A-vero, joka tilitetään verottajalle.
 • B-tuloa ovat esimerkiksi luentopalkkiot ja yritystoiminnasta saatava tulo. B-tulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, vaan se maksetaan sinulle kokonaisuudessaan. Sinun on itse ilmoitettava tulot alustavassa verotuspäätöksessä (forskudsopgørelse) ja veroilmoituksessa (oplysningsskema) verohallinnolle ja maksettava verot oma-aloitteisesti.

Verolaskelma ja verotuspäätös

Verotettava tulo muodostuu henkilökohtaisesta tulosta, pääomatulosta ja veron perusteena olevaan tuloon tehtävistä vähennyksistä. 

Verotuspäätös (årsopgørelse) on laskelma verotuksesi lopputuloksesta. Siihen on koottu tiedot, jotka olet ilmoittanut Tanskan verohallintoon ja jotka verohallinto on saanut esimerkiksi työnantajilta, pankeilta ja kiinnitysluottolaitoksilta. Verotuspäätöstä voi korjata ja täydentää verohallinnon TastSelv-palvelussa. Jos huomaat korjattavaa verotuspäätöksen lukituissa kentissä, ota yhteys verohallintoon.

Henkilökohtainen tulo

Henkilökohtaista tuloa ovat palkka, päivärahat, eläke, valtion opintotuki, palkkiot, apurahat ja elatusapu sekä asuntoedun, autoedun, puhelinedun ja muiden luontoisetujen raha-arvo.

Työnantajan hallinnoimien eläkejärjestelmien maksut pidätetään automaattisesti palkastasi. Omien vapaaehtoisten eläkevakuutustesi vähennyskelpoiset maksut voit vähentää verotuksessa henkilökohtaisesta tulostasi.

Pääomatulo

Pääomatulo voi olla joko positiivista, kuten esimerkiksi silloin, jos sinulla on vain vuokratuloja, tai negatiivista, jos sinulla on vain korkomenoja. 

Positiivista pääomatuloa ovat esimerkiksi

 • pankkitalletusten korkotulot
 • obligaatioiden ja panttivelkakirjojen korkotulot
 • omassa käytössäsi olevan asunnon vuokrauksesta tai huoneen vuokrauksesta saadut tulot
 • kesämökin ja huoneen vuokrauksesta saadut tulot
 • sijoitusrahastojen tuotot.

Negatiivista pääomatuloa ovat esimerkiksi

 • pankkien ja rahalaitosten myöntämien lainojen korot
 • kiinnitysluottolaitosten myöntämien lainojen korot
 • opintolainan korot
 • sijoitusrahastojen tappiot
Veron perusteena olevasta tulosta tehtävät vähennykset

Voit tehdä verotuksessa henkilökohtaiseen tuloosi ja pääomatuloosi tiettyjä vähennyksiä. Veron perusteena olevaan tuloon tehtäviä vähennyksiä (ligningsmæssige fradrag) ovat esimerkiksi

 • työtulovähennys, joka lasketaan automaattisesti veronalaisesta palkkatulostasi
 • kodin ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennys
 • työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyysvakuutus.

Jos olet yleisesti verovelvollinen Tanskassa tai jos olet rajoitetusti verovelvollinen esimerkiksi Tanskasta saamastasi palkkatulosta tai eläkkeestä, henkilökohtaisesta tulostasi vähennetään vuosittain verotuksessa ensin kaikki se tulo, joka jää veroasteikon alarajan alle (personfradrag).

Verotus ja kansainväliset tilanteet

Katso lisätietoja kansainvälisistä tilanteista Tanskan veroviranomaisen verkkosivuilta osoitteesta skat.dk. Näitä tietoja tarvitset, jos

 • muutat ulkomailta Tanskaan tai Tanskasta ulkomaille
 • asut Tanskassa ja työskentelet ulkomailla tai sinulla on muita ulkomaantuloja
 • asut ulkomailla ja työskentelet Tanskassa tai saat muuta tuloa Tanskasta.

Lisätietoja

Lisätietoja Tanskan verotuksesta saat osoitteesta skat.dk. Huomaathan, että verohallintoon voi ottaa yhteyttä vain puhelimitse, TastSelv-palvelun kautta tai chatissa osoitteessa skat.dk. Jos haluat käydä verotoimistossa henkilökohtaisesti, sinun pitää varata aika etukäteen.

Nordisk eTax -palvelusta saat lisätietoja Pohjoismaiden verotuksesta ja pohjoismaisesta verosopimuksesta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.