Verotus Tanskassa

Skat i Danmark
Tämä sivu kertoo Tanskan verojärjestelmästä. Täältä selviää myös, milloin sinun kuuluu maksaa veroa Tanskaan.

Jos asut tai työskentelet Tanskassa, olet verovelvollinen Tanskassa.

Verovelvollisuus jakaantuu yleiseen ja rajoitettuun verovelvollisuuteen. Käsitteet selitetään perusteellisemmin osoitteessa skat.dk ja nordisketax.net. Nordisk eTax on Pohjoismaiden verohallintojen yhdessä ylläpitämä palvelu.

Tanskan verojärjestelmä

Tanskassa on progressiivinen verojärjestelmä, eli veron suhteellinen osuus kasvaa tulojen suuretessa.

Tanskassa peritään seuraavia veroja:

 • Työmarkkinamaksu (arbejdsmarkedsbidrag) on 8 prosentin suuruinen maksu, joka pidätetään palkkatulosta ennen muiden verojen laskemista.
 • Pohjavero (bundskat)
 • Ylävero (topskat)
 • Kunnallisvero (kommuneskat) vaihtelee kunnittain.
 • Kirkollisveroa (kirkeskat) maksat vain, jos olet Tanskan kansankirkon jäsen.
 • Kiinteistöveroa ja kiinteistön arvoveroa (ejendomsskat, ejendomsværdiskat) maksat, jos sinulla on omistusasunto.

Voimassa olevat veroprosentit voit tarkistaa Tanskan verottajan verkkosivuilta.

  Erityyppistä tuloa

  Tulot jaotellaan Tanskan verotuksessa seuraavasti:

  A-tulo (A-indkomst)

  A-tuloa ovat esimerkiksi palkkatulo, päivärahat, eläkkeet, palkkiot, lomarahat ja valtion opintotuki.

  Tulon maksava työnantaja tai viranomainen huolehtii siitä, että tulosta pidätetään maksun yhteydessä A-vero, joka tilitetään verottajalle.

  A-veron lisäksi tavalliset palkansaajat maksavat veroa myös muusta henkilökohtaisesta tulosta, kuten

  • elatusavusta
  • pääomatulosta, esimerkiksi korko- ja vuokratulosta.
  B-tulo (B-indkomst)

  B-tuloa ovat esimerkiksi luentopalkkiot. B-tulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, vaan se maksetaan sinulle kokonaisuudessaan. Sinun tulee itse ilmoittaa B-tulo veroilmoituksessa.

  Veronalainen tulo

  Veroa laskettaessa otetaan huomioon sekä henkilökohtaiset tulot että pääomatulot. Vähennyksinä otetaan puolestaan huomioon esimerkiksi

  • ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut
  • työmatkakulut.

  Lisäksi verottaja laskee kaikille palkansaajille automaattisesti ansiotulovähennyksen (beskæftigelsesfradrag).

  Henkilökohtainen tulo

  Henkilökohtaista tuloa ovat palkka, päivärahat, eläke, valtion opintotuki, palkkiot, apurahat ja elatusapu sekä asuntoedun, autoedun, puhelinedun ja muiden luontoisetujen raha-arvo.

  Henkilökohtaisesta tulostasi vähennetään verotuksessa ensin kaikki tulo, joka jää veroasteikon alarajan alle (personfradrag). 

  Työnantajan hallinnoimista eläkejärjestelmistä suoritetut maksut on jo vähennetty vuosi-ilmoitukseen merkitystä palkastasi.

  Vuosi-ilmoituksen saat kerran vuodessa työnantajaltasi tai muulta tulon maksajalta.

  Pääomatulo

  Pääomatuloa ovat sekä pääoman tuotot että kulut. Sinun on maksettava veroa pääoman tuotosta.

  Tuottoa ovat esimerkiksi

  • pankkitalletusten korkotulot
  • obligaatioiden ja panttivelkakirjojen korkotulot
  • vuokratulot
  • kesämökin ja huoneen vuokrauksesta saadut tulot
  • sijoitusrahastojen tuotot.

  Pääomakuluja ovat muun muassa kiinnitysluottolaitosten, rahalaitosten, panttivelkakirjojen, opintolainan ja muun velan korkomenot. Nämä kulut voi vähentää verotuksessa.

  Korkomenot ilmenevät verotuspäätöksestä.

  Verotuspäätös

  Verottaja laatii verotuspäätöksen työnantajalta, rahalaitoksilta ja kiinnitysluottolaitoksilta saamiensa tietojen pohjalta. Verotuspäätöksessä otetaan huomioon myös tiedot, jotka olet itse ilmoittanut verottajalle sähköisen TastSelv-veroilmoituspalvelun kautta 1.–18. helmikuuta.

  Jos verotuspäätöksen tiedoissa on puutteita tai virheitä, sinun tulee ilmoittaa niistä verottajalle, minkä jälkeen saat uuden verotuspäätöksen.

  Verotus ja kansainväliset tilanteet

  Katso lisätietoja kansainvälisistä tilanteista Tanskan veroviranomaisen verkkosivuilta osoitteesta skat.dk. Näitä tietoja tarvitset, jos

  • muutat ulkomailta Tanskaan tai Tanskasta ulkomaille
  • asut Tanskassa ja työskentelet ulkomailla tai sinulla on muita ulkomaantuloja
  • asut ulkomailla ja työskentelet Tanskassa tai saat muuta tuloa Tanskasta.

  Lisätietoja

  Lisätietoja Tanskan verotuksesta saat osoitteesta skat.dk. Huomaathan, että veroviranomaiseen voi ottaa yhteyttä vain sähköisesti tai puhelimitse. Jos haluat käydä verotoimistossa henkilökohtaisesti, sinun pitää varata aika etukäteen.

  Nordisk eTax -portaalista saat lisätietoja Pohjoismaiden verotuksesta ja pohjoismaisesta verosopimuksesta.

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.