Guide: Jobba i Danmark

Mænd der arbejder i Danmark
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du funderar på att söka jobb i Danmark.

Om du funderar på att söka jobb i Danmark är det flera saker du bör tänka på. Det gäller bland annat jobbsökande, auktorisation, skatter, socialförsäkring och arbetsvillkor. Nedan hittar du en checklista över de viktigaste sakerna du bör tänka på om du ska jobba i Danmark.

Arbetstillstånd

Om du är medborgare i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige) kan du bo och jobba i Danmark utan uppehålls- och arbetstillstånd. Om du är medborgare ett annat land gäller olika regler beroende på om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller inte. Du kan läsa mer på Info Nordens webbsidor.

Sök jobb

Du hittar information om att söka jobb i Danmark på Info Nordens webbsidor. Du kan också läsa om att söka jobb i Danmark på Work in Denmarks webbplats.

Sök jobb i Danmark med arbetslöshetsersättning från ditt hemland

Om du får arbetslöshetsersättning i ett annat EU- eller EES-land kan du få ersättningen i upp till tre månader medan du söker jobb i Danmark. Du kan läsa mer på Info Nordens webbsidor.

Auktorisation

För att få jobba inom vissa yrken krävs auktorisation. Du kan läsa mer på Info Nordens webbsidor.

Lön och anställningsvillkor

På Jobindex kan du jämföra löner för olika typer av tjänster i olika geografiska områden i Danmark. Du kan också läsa om allmänna arbets- och anställningsvillkor i Danmark på det danska arbetsmarknadsministeriet Beskæftigelsesministeriets webbplats.

Skatt

När du börjar jobba i Danmark måste du ha en skattsedel (skattekort) och ett danskt personnummer (cpr-nummer). Du får en preliminär skattedeklaration (forskudsopgørelse) baserad på din förväntade inkomst. Varje år i mars får du ett slutskattebesked (årsopgørelse) som du själv kan rätta i Skattestyrelsens gör-det-själv-lösning. För att kunna göra det måste du ha den danska e-legitimationen MitID. Du kan läsa mer om skatter på skat.dk. Du kan också hitta allmän information om skatter på danska, finska, isländska, norska och svenska hos Nordisk eTax, som är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna.

Socialförsäkring

Om du flyttar till Danmark för att jobba kommer du i regel att omfattas av dansk socialförsäkring. I vissa situationer kan du omfattas av socialförsäkringen i ett annat land, till exempel om du är utstationerad eller jobbar i andra länder än Danmark.

Att omfattas av ett lands socialförsäkringslagstiftning innebär att det är reglerna i det landet som gäller för dig på till exempel följande områden:

Jobba eller bo i andra nordiska länder

I vissa situationer ska du vara extra observant på din skatt och socialförsäkring. Det gäller

  • om du bor i Danmark och jobbar i ett annat nordiskt land
  • om du bor i ett annat nordiskt land och jobbar i Danmark.
Socialförsäkring

I regel omfattas du av socialförsäkringen i det land du jobbar i. Om du jobbar i två nordiska länder omfattas du i regel av socialförsäkringen i det land där du bor om du jobbar mer än 25 procent av tiden i det landet. Annars omfattas du av socialförsäkringen i det land där du utför det mesta av ditt arbete. Observera att särskilda regler gäller om du jobbar i Danmark och på Färöarna eller i Danmark och på Grönland. Om du är osäker på vilket lands socialförsäkring du omfattas av kan du kontakta Udbetaling Danmark – internationell socialförsäkring.

Om du bor i ett annat nordiskt land och omfattas av dansk socialförsäkring måste du vara medlem i en dansk a-kassa för att vara arbetslöshetsförsäkrad. Du kommer att ha rätt till hälso- och sjukvård i Danmark, men du måste ansöka om det särskilda sjukförsäkringskortet (det særlige sundhedskort) i den kommun där din arbetsplats ligger. Du kan läsa mer på Info Nordens sidor om dansk arbetslöshetsersättning och rätten till hälso- och sjukvård i Danmark.

Om du jobbar i två länder bör du vara medveten om att dina arbetsgivare i alla de länder där du jobbar i regel måste betala sociala avgifter till det land där du är socialförsäkrad.

Skatt

Du kan läsa om skatter för gränspendlare hos Nordisk eTax, som är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna.

Pendlingstillstånd för jobbsökande från länder utanför Norden eller EU

Om du är medborgare i ett land utanför Norden, EU eller EES och bor i ett annat nordiskt land där du vill bo kvar när du jobbar i Danmark måste du ansöka om arbetstillstånd som pendlare. För att få tillståndet måste du uppfylla samma villkor som om du skulle ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark. Kontakta migrationsmyndigheten i det land där du bor för att säkerställa att du kan pendla till jobbet i Danmark utan att det påverkar ditt gällande uppehållstillstånd.

Fackföreningar

Du kan läsa om danska fackföreningar på Info Nordens webbsidor.

Säsongsjobb för unga

Nordjobb förmedlar säsongsjobb för unga mellan 18 och 30 år i Norden och EU. Ett krav är att du talar danska, norska eller svenska.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.