Tanskan eläkejärjestelmä

Det danske pensionssystem
Tämä artikkeli käsittelee Tanskan eri eläkemuotoja.

Tanskassa on erityyppisiä eläkkeitä. Tällä sivulla kerrotaan niistä lyhyesti. Lisätietoja saat osoitteesta borger.dk.

Lakisääteiset eläkkeet ja etuudet

Lisätietoja Tanskan vanhuuseläkkeestä (kansaneläkkeestä), seniorieläkkeestä ja työkyvyttömyyseläkkeestä saat Info Pohjolan verkkosivuilta.

ATP-eläke

ATP-eläke (ATP Livslang Pension) on lakisääteinen eläke. Miltei kaikki maksavat eläkemaksua ATP-eläkejärjestelmään. Alat saada ATP-eläkettä automaattisesti, kun tulet eläkeikään.

Kuolemantapauksessa aviopuolisosi, avopuolisosi tai lapsesi voi saada korvauksen ATP:stä.

Katso lisätietoja ATP-eläkkeestä osoitteesta borger.dk.

Pakollinen eläke

Jos saat tiettyjä julkisia etuuksia, esimerkiksi työttömyyspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa, varhaiseläkettä, joustoetuutta, työkyvyttömyyseläkettä, toimeentulotukea, seniorieläkettä tai sairauspäivärahaa, valtio maksaa puolestasi pakollista eläkemaksua eläkkeeseen, jota kerrytät ATP-eläkejärjestelmään.

Osoitteesta borger.dk saat lisätietoja pakollisesta eläkkeestä (obligatorisk pension) ja löydät luettelon kaikista järjestelmän piiriin kuuluvista etuuksista.

Varhaiseläke

Varhaiseläke (efterløn) on järjestelmä, joka antaa sinulle mahdollisuuden vetäytyä työmarkkinoilta neljä vuotta ennen eläkeiän alkamista. Tiettyjen ehtojen tulee kuitenkin täyttyä, jotta olisit oikeutettu varhaiseläkkeeseen. Ehdot riippuvat syntymäajastasi.

Varhaiseläkkeen saamisen ehtona on muun muassa, että olet työttömyyskassan jäsen, olet maksanut varhaiseläkemaksua 30 vuoden ajan ja olet alkanut maksaa varhaiseläkemaksua viimeistään täyttäessäsi 30 vuotta.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Työmarkkinaeläkkeet ja yksilölliset säästöeläkkeet

Työmarkkinaosapuolet sopivat työmarkkinaeläkkeistä toimialakohtaisin sopimuksin. Ota yhteyttä työnantajaasi, jos haluat lisätietoja oman työpaikkasi eläkejärjestelmistä.

Yksilöllistä säästöeläkettä palkansaaja säästää itse itselleen eläkeyhtiöön tai rahoituslaitokseen työnantajasta riippumatta.

Useimmat Tanskan rahoituslaitoksista ja eläkeyhtiöistä ovat mukana Pensionsinfo-palvelussa. Pensionsinfo.dk-sivuilta löydät koosteen kaikista tanskalaisista eläkejärjestelmistäsi. Palvelun käyttämiseen tarvitaan tanskalainen NemID-tunnus.

Ota yhteyttä eläkeyhtiöösi tai rahoituslaitokseesi, jos sinulla on kysyttävää omasta eläkejärjestelmästäsi.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Jos olet yrittäjä

Yrittäjänä ansaitset oikeuden kansaneläkkeeseen samalla tavoin kuin kaikki muutkin, mutta sinulla ei ole työmarkkinaeläkettä. Sinun tulee niin ikään itse päättää, säästätkö itsellesi ATP-eläkettä.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.