Innehåll

02.05.18 | Nyhet

Ökade inkomstskillnader i Norden

De rika blir rikare, de fattiga fattigare också i Norden. En huvudfaktor tycks vara att bidragssystemen har blivit mindre omfördelande eftersom transfereringar inte räknats upp i samma takt som löner, visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

27.04.18 | Nyhet

Kampen mot radikalisering och extremism fortsätter

Helsingfors stad är värd för nätverket Nordic Safe Cities konferens 2018. Praktiskt verksamma, politiker, tjänstemän och experter träffas för att utbyta idéer och konkreta initiativ för att förhindra radikalisering och extremism.

25.11.16 | Deklaration

Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.

20.07.18 | Information

Nordisk samarbeid om integrering

Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.