Innehåll

03.09.19 | Nyhet

Ingen i Norden skal rammes af æresrelateret vold

Nordisk Råds velfærdsudvalg ønsker et Norden, hvor mennesker frit kan forfølge egne drømme og ikke bliver styret af æresrelateret undertrykkelse og vold. Derfor anbefaler velfærdsudvalget et øget nordisk regeringssamarbejde på området.

22.05.19 | Nyhet

Nordisk samarbejde hjælper indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet

Med en ny guide i hånden får kommuner og styrelser et redskab til at forbedre integrationen og få flere indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet. Potentialet er stort, hvis det lykkes – for kvinderne, for deres børn og for samfundet.

25.11.16 | Deklaration

Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.

20.07.18 | Information

Nordisk samarbeid om integrering

Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.