Pohjoismaiden ministerit yksimielisiä kansainvälisistä ilmastositoumuksista

03.05.22 | Uutinen
Nordiske miljøministre
Valokuvaaja
Martin Lerberg Fossum
Pohjoismaat ottavat yhteisen vastuun alueen toimista kansainvälisissä neuvotteluissa. Ministerit keskustelivat tämänpäiväisessä kokouksessaan Oslossa Glasgow’n ilmastokokouksen yleispäätöksestä, yhteisistä askelmerkeistä COP27-valmisteluissa, pohjoismaisesta johtajuudesta kansainvälisissä muovisopimusneuvotteluissa, Kunmingin luontokokouksesta (COP15) sekä Pohjolan pyrkimyksistä perustaa vihreitä merikuljetusyhteyksiä Clydebank-julistuksen mukaisesti.

Ministerit ilmaisevat yhteiset tavoitteensa kahdessa julkilausumassa, jotka hyväksyttiin tämänpäiväisessä kokouksessa. Niistä toinen koskee Pohjoismaiden tavoitteita Kiinan Kunmingin biodiversiteettineuvotteluissa tänä kesänä. Toinen taas koskee vihreää meriliikennettä ja kytkeytyy Clydebank-julistukseen, jonka ministerit allekirjoittivat COP26-ilmastokokouksessa viime marraskuussa. Julistuksen on allekirjoittanut 22 maata, ja siinä sitoudutaan muun muassa perustamaan globaalilla tasolla kuusi vihreää merikuljetusyhteyttä.

Pohjoismaiden ministerit päättivät kokouksessa tukea päästöttömien lauttareittien kehittämistä Pohjoismaiden satamien välillä.

Pohjoismaiden ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide toteaa näin: ”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että haluamme yksissä tuumin tehdä Pohjolasta merenkulun vihreän siirtymän edelläkävijäalueen.”

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että haluamme yksissä tuumin tehdä Pohjolasta merenkulun vihreän siirtymän edelläkävijäalueen.

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide

Yhteisiä ratkaisuja

Ministerit keskustelivat myös uutta biodiversiteettisopimusta koskevista neuvotteluista, jotka käydään Kiinan Kunmingin luontokokouksessa (COP15). Ministerit allekirjoittivat julkilausuman, jossa he toteavat ”tehostavansa biodiversiteettitoimia ja valtavirtaistavansa biodiversiteettiä Pohjolassa kestävän kulutuksen ja tuotannon aloitteilla, ruokahävikin ja muovijätteen vähentämisellä, merten terveyttä edistämällä, luontopohjaisilla ratkaisuilla, biodiversiteettirahoituksella sekä elinkeinojen edistämisellä, ml. alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen perinteiset elinkeinot”.

Tanskan ympäristöministeri Lea Wermelin sanoo näin: ”Olemme keskellä ekokriisiä, joka vaatii yhteisiä kansainvälisiä ratkaisuja. Minulla on kovat odotukset sitä kohtaan, että Kunmingin COP15-kokous tuottaa kunnianhimoisia tuloksia. Samaisen viestin haluamme lähettää myös yhteispohjoismaisesti tänään hyväksymällämme julkilausumalla.”

Olemme keskellä ekokriisiä, joka vaatii yhteisiä kansainvälisiä ratkaisuja. Minulla on kovat odotukset sitä kohtaan, että Kunmingin COP15-kokous tuottaa kunnianhimoisia tuloksia.

Tanskan ympäristöministeri Lea Wermelin

Kansainvälinen muovisopimus ja Norjan onnistunut puheenjohtajuus

Ministerit kiittivät myös Norjan ilmastoministeriötä onnistuneesta puheenjohtajuudesta YK:n ympäristökokouksessa (UNEA 5.2), jossa käytiin kansainvälisiä muovisopimusneuvotteluita. Lisäksi he allekirjoittivat YK:n ympäristöohjelman (UNEP) pääsihteerille Inger Andersenille lähetettävän kirjeen, jossa he korostavat jälleen Pohjoismaiden tukea kunnianhimoisen sopimuksen saavuttamiselle.

Pohjoismaat ovat jo pitkään pyrkineet saamaan aikaan juridisesti sitovan kansainvälisen sopimuksen merten muovijätteestä. Maat ovat muun muassa vahvistaneet neuvottelujen tietopohjaa julkaisemillaan raporteilla ”International sustainability criteria for plastic products in a global agreement on plastic pollution” ja ”Possible elements of a new global agreement to prevent plastic pollution”. 

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit ovat aiemmin allekirjoittaneet kaksi julkilausumaa, jotka selkeyttävät muovialan yhteispohjoismaisia tavoitteita. 

”Pohjoismaiden ministerien julkilausuma kansainvälisestä muoviroskasopimuksesta ja UNEA 5.2:een liittyvistä tavoitteista” allekirjoitettiin vuonna 2021 ja ”Pohjoismaiden ministerien julkilausuma merten muoviroskaa ehkäisevän uuden kansainvälisen sopimuksen tarpeesta” vuonna 2020.

Kovat tavoitteet COP27-kokoukseen valmistautuessa

Ministerit keskustelivat kokouksessaan niin ikään pohjoismaisen yhteistyön tavoitteista marraskuun COP27-ilmastokokouksessa ja siitä, miten Pohjoismaat voisivat edistää ilmastotavoitteiden kiristämistä. Keskustelujen anti kiteytettiin yhteiseen lausuntoon.

 

Ministerit tapaavat seuraavan kerran marraskuussa.