Nordiske ministre enige om internasjonale klimaforpliktelser

03.05.22 | Nyhet
Nordiske miljøministre
Photographer
Martin Lerberg Fossum
De nordiske landene tar felles ansvar for regionens arbeid i internasjonale forhandlinger. På et møte i Oslo i dag diskuterte ministrene blant annet Glasgow Climate Pact, en felles vei fram mot COP27, det nordiske lederskapet i forhandlingene om en global avtale mod plastforurensning, COP15 og Nordens bidrag til å innfri Clydebank-deklarasjonen: etablering av grønne skipsfartsruter i Norden.

For å vise sine felles ambisjoner vedtok ministrene to ministererklæringer på dagens møte: en om de nordiske ambisjonene for den nye biodiversitetsavtaen som skal forhandles på plass i Kunming i Kina i sommer, og en om grønn skipsfart med henvisning til Clydebank-deklarasjonen, som de nordiske ministrene signerte på COP26 i november. I alt underskrev 22 land Clydebank-deklarasjonen, der man blant annet forpliktet seg til å levere seks grønne skipsfartsruter på globalt plan.

På møtet ble det vedtatt at de nordiske ministrene ønsker å etablere grønne korridorer for utslippsfri skipsfart mellom havner i Norden.

Norges klima og miljøminister, Espen Barth Eide, sier: ”Jeg er veldig tilfreds med enigheten om at Norden selvfølgelig skal være frontregion på den grønne omstillingen av skipsfarten.”

Jeg er veldig tilfreds med enigheten om at Norden selvfølgelig skal være frontregion på den grønne omstillingen av skipsfarten.

Espen Barth Eide

Felles løsninger

Ministrene drøftet også sentrale områder for de forestående forhandlingene av en ny biodiversitetsavtale ved COP15 i Kunming og underskrev i den forbindelse en ministererklæring der det blant annet noteres at de 8 tilstedeværende ministrene: “er enige om å øke tiltakene for biologisk mangfold og integrere mangfold i Norden ved hjelp av bærekraftige forbruks- og produksjonsinitiativer, redusert matsvinn og plastavfall, friske hav, naturbaserte løsninger, finansiering av biologisk mangfold samt fremme av folks næringsveier, inklusive de tradisjonelle næringsveiene til urbefolkninger og lokalsamfunn”.

Danmarks miljøminister, Lea Wermelin, sier; ”Vi står midt i en global naturkrise som krever felles internasjonale løsninger. Jeg har høye forventninger til at COP15 i Kunming kommer til å levere ambisiøse resultater, og det er nettopp det budskapet vi ønsker å sende fra Nordens side med deklarasjonen i dag.”

Vi står midt i en global naturkrise som krever felles internasjonale løsninger. Jeg har høye forventninger til at COP15 i Kunming kommer til å levere ambisiøse resultater

Lea Wermelin

En global plastavtale og et vellykket norsk presidentskap

Ministrene benyttet også anledningen til å takke Norges klimadepartement for et vellykket presidentskap ved de internasjonale forhandlingene om en global plastavtale ved UNEA 5.2, og underskrev et felles brev til generaldirektøren for FNs miljøprogram (UNEP), Inger Andersen, hvor de understreket Nordens fortsatte støtte til å sikre en ambisiøs avtale.

De nordiske landene har lenge jobbet aktivt for å sikre nettopp en juridisk bindende global avtale for plastavfall i havene, blant annet ved å sikre et solid kunnskapsgrunnlag for forhandlingene gjennom rapportene ”International sustainability criteria for plastic products in a global agreement on plastic pollution” og ”Possible elements of a new global agreement to prevent plastic pollution”. 

De nordiske miljø- og klimaministrene har ved to tidligere anledninger underskrevet ministererklæringer som tydeliggjør de felles nordiske ambisjonene for plastområdet: 

"Nordisk ministerdeklaration om ett globalt avtal om plastföroreningar och ambitioner för FN:s miljöförsamling 5.2", som ble underskrevet i 2021, og "Nordisk regjeringsdeklarasjon om behovet for en ny global avtale for å hindre marin plastforsøpling", som ble underskrevet i 2020.

Høye ambisjoner for COP27

Ministrene benyttet også møtet til å diskutere det nordiske samarbeidets ambisjoner for COP27 i november, samt hvordan Norden kan bidra til å øke klimaambisjonene ved forhandlingene. Diskusjonen munnet ut i en felles uttalelse.

 

Ministrene møtes neste gang i november.