Nordiska ministrar eniga om internationella klimatåtaganden

03.05.22 | Nyhet
Nordiske miljøministre
Photographer
Martin Lerberg Fossum
De nordiska länderna tar ett gemensamt ansvar för regionens arbete i internationella förhandlingar. Vid ett möte i Oslo i dag diskuterade ministrarna bland annat klimatpakten i Glasgow, en gemensam väg framåt mot COP27, det nordiska ledarskapet i förhandlingarna om ett globalt avtal mot plastföroreningar, toppmötet COP15 om biologisk mångfald samt Nordens bidrag till att skapa gröna sjöfartskorridorer i Norden i enlighet med Clydebankdeklarationen.

För att tillkännage sina gemensamma ambitioner antog ministrarna två ministerförklaringar vid dagens möte: en om de nordiska ambitionerna för det nya avtalet om biologisk mångfald som ska förhandlas fram i Kunming i Kina i sommar samt en om grön sjöfart i enlighet med Clydebankdeklarationen som undertecknades av de nordiska ministrarna under COP26 i november. Totalt undertecknade 22 länder Clydebankdeklarationen, där man bland annat åtog sig att ta fram sex gröna sjöfartsrutter på global nivå.

Vid mötet beslutades att de nordiska ministrarna vill skapa gröna korridorer för utsläppsfri sjöfart mellan hamnar i Norden.

Norges klimat- och miljöminister Espen Barth Eide: ”Jag är mycket nöjd med överenskommelsen om att Norden givetvis måste vara en föregångsregion i sjöfartens gröna omställning.”

Jag är mycket nöjd med överenskommelsen om att Norden givetvis måste vara en föregångsregion i sjöfartens gröna omställning.

Espen Barth Eide

Gemensamma lösningar

Ministrarna diskuterade också centrala områden för de kommande förhandlingarna om ett nytt avtal om biologisk mångfald vid COP15 i Kunming och undertecknade en ministerförklaring där det bland annat står att de åtta närvarande ministrarna ”enas om att öka insatserna för biologisk mångfald och integrera biologisk mångfald i Norden genom hållbara konsumtions- och produktionsinitiativ, minskat matsvinn och plastavfall, friska hav, naturbaserade lösningar, finansiering av biologisk mångfald samt främjande av människors försörjning, inklusive ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens traditionella försörjning".

Danmarks miljöminister Lea Wermelin: ”Vi befinner oss mitt i en global naturkris som kräver gemensamma internationella lösningar. Jag har höga förväntningar på att COP15 i Kunming ska uppnå ambitiösa resultat, och det är precis det budskap vi vill skicka från Norden med dagens deklaration.”

Vi befinner oss mitt i en global naturkris som kräver gemensamma internationella lösningar. Jag har höga förväntningar på att COP15 i Kunming ska uppnå ambitiösa resultat.

Lea Wermelin

Ett globalt plastavtal och ett framgångsrikt norskt ordförandeskap

Ministrarna tog också tillfället i akt att tacka Norges klimatministerium för ett framgångsrikt ordförandeskap vid de internationella förhandlingarna om ett globalt plastavtal vid FN:s miljöförsamling (UNEA 5.2) och undertecknade ett gemensamt brev till generaldirektören för FN:s miljöprogram (UNEP), Inger Andersen, i vilket man betonar Nordens fortsatta stöd för att säkra ett ambitiöst avtal.

De nordiska länderna har länge arbetat aktivt för att säkra ett rättsligt bindande globalt avtal för plastavfall i haven. Det har gjorts bland annat genom att säkerställa en gedigen kunskapsbas för förhandlingarna genom rapporterna ”International sustainability criteria for plastic products in a global agreement on plastic pollution” och ”Possible elements of a new global agreement to prevent plastic pollution”. 

De nordiska miljö- och klimatministrarna har vid två tidigare tillfällen undertecknat ministerförklaringar som tydliggör de gemensamma nordiska ambitionerna för plastområdet. 

”Nordisk ministerdeklaration om ett globalt avtal om plastföroreningar och ambitioner för FN:s miljöförsamling 5.2” undertecknades 2021. Och ”Nordisk ministerförklaring om behovet av ett nytt globalt avtal som stoppar plastnedskräpningen av haven” undertecknades 2020.

Höga ambitioner för COP27

Ministrarna diskuterade också det nordiska samarbetets ambitioner för COP27 i november samt hur Norden kan bidra till att höja klimatambitionerna i förhandlingarna. Diskussionen resulterade i ett gemensamt uttalande.

 

Ministrarna möts nästa gång i november.