8.
Ulkoministerien selonteko

8.1.
Ulkoministerien selonteko 2019, suullinen, asiakirja 13/2019

192
Gunilla Carlsson
Puheenvuoro

Vi ska nu gå in på dagordningspunkt 8, Utrikesministrarnas redogörelse. Islands utrikesminister ska hålla ett fem minuters anförande på de nordiska utrikesministrarnas vägnar.