8.
Report by the ministers for foreign affairs

8.1.
Oral report by the ministers for foreign affairs 2019, Document 13/2019

192
Gunilla Carlsson
Presentation

Vi ska nu gå in på dagordningspunkt 8, Utrikesministrarnas redogörelse. Islands utrikesminister ska hålla ett fem minuters anförande på de nordiska utrikesministrarnas vägnar.