8.
Utrikesministrarnas redogörelse

8.1.
Utrikesministrarnas redogörelse 2019, muntlig, dokument 13/2019

192
Gunilla Carlsson
Inlägg

Vi ska nu gå in på dagordningspunkt 8, Utrikesministrarnas redogörelse. Islands utrikesminister ska hålla ett fem minuters anförande på de nordiska utrikesministrarnas vägnar.