8.
Udenriksministrenes redegørelse

8.1.
Utenriksministrenes redegjørelse 2019, muntlig, Dokument 13/2019

192
Gunilla Carlsson
Innlegg

Vi ska nu gå in på dagordningspunkt 8, Utrikesministrarnas redogörelse. Islands utrikesminister ska hålla ett fem minuters anförande på de nordiska utrikesministrarnas vägnar.