205. Ann Linde (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
205
Person
Speaker role
Sveriges udenrigsminister
Date

Kära presidium, vicepresident och kära nordiska vänner! Tidigare i år enades de nordiska statsministrarna om en vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Som ni minns pekade man ut tre delområden för detta: klimat, konkurrenskraft och social hållbarhet. Med utgångspunkt i detta vill jag passa på att nämna tre områden där jag vill se ett stärkt nordiskt samarbete.

Det första gäller den sociala hållbarheten, som ju bygger på vår nordiska modell inom arbetsmarknads- och välfärdspolitiken. Här vill jag slå ett slag för Global Deal. Det är ett partnerskap för goda relationer på arbetsmarknaden och inkluderande tillväxt. Det lanserades av den svenska statsministern, men nu ligger det under OECD i Paris. Global Deal har över 100 partner, många företag och arbetstagarorganisationer, men också 20 länder. Men det är kanske lite förvånande att Sverige är det enda nordiska land som deltar. Jag vill därför uppmuntra er alla att studera detta närmare.

När man talar om hållbarhet och om framtiden måste man också nämna demokratin. Det blir alltmer en utrikespolitisk fråga i takt med att fler regeringar ifrågasätter demokratins principer, även i EU. Det får konsekvenser för det internationella samarbetet, för mänskliga rättigheter och för människors frihet. Sverige driver nu en demokrateringssatsning, eller Drive för Democracy, som innebär att främjandet av demokratin är en prioriterad del i vår utrikespolitik och inom vårt bistånd. Jag tror att vi kan göra mer tillsammans här. Det finns en bred samsyn i demokratifrågorna. Varför inte en gemensam nordisk demokratisatsning i världen?

Min tredje punkt är kärnvapennedrustning. Kärnvapen är ett hot som är större än på länge. När man hör kärnvapenstaternas retorik låter det som att kärnvapen är ett reellt alternativ. De moderniserar och rustar upp sina arsenaler samtidigt som de överger ingångna avtal. Det här borde vi i Norden arbeta mer med.