8.
Udenrigsministrenes redegørelse

8.1.
Udenrigsministrenes redegørelse 2019, mundtlig, Dokument 13/2019

192
Gunilla Carlsson
Indlæg

Vi ska nu gå in på dagordningspunkt 8, Utrikesministrarnas redogörelse. Islands utrikesminister ska hålla ett fem minuters anförande på de nordiska utrikesministrarnas vägnar.