14.6.
Þingmannatillaga um mat á skilvirkni og lykiltölur fyrir velferðargeirann, A 1817/välfärd (flokkahópur hægrimanna)

345
Erindi

Jeg vil lige starte med at sige, at i Nordisk Grønt Venstre kæmper vi mindst lige så indædt for velfærdsstaten som Socialdemokraterne.

346
Kaisa Juuso
Erindi

Herr president! Nordisk frihet välkomnar den konservativa gruppens förslag om att ta fram relevanta nyckeltal för välfärdsverksamheterna.