14.6.
Medlemsförslag om effektivitetsmått och nyckeltal för välfärdssektorn, A 1817/välfärd (Den konservative gruppen)

345
Innlegg

Jeg vil lige starte med at sige, at i Nordisk Grønt Venstre kæmper vi mindst lige så indædt for velfærdsstaten som Socialdemokraterne.

346
Kaisa Juuso
Innlegg

Herr president! Nordisk frihet välkomnar den konservativa gruppens förslag om att ta fram relevanta nyckeltal för välfärdsverksamheterna.