Return on Investment (ROI) av kompetensutvecklingför anställda

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan avatt satsa på kompetensutveckling mätasoch synliggöras i företag?Detta fokuserade Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet på under ett seminarium i Reykjavik i oktober 2019. Under seminariet som filmades delade olika föredragshållare med sig av sina erfarenheter av att investera i kompetensutveckling för sina medarbetare – och följa upp vad det gett. De visade på hur de lyckats synliggöra avkastningen på investeringar i kompetensutveckling och använda resultatet som motivationskraft för ett fortsatt löpande lärande. Seminariet kom att präglas av ett genomgående hållbarhetstema där medarbetarnas förmåga att utvecklas och utveckla arbetsplatsen visade sig spela en avgörande roll.