Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden

En kartläggning av strategier, arbetssätt och insatser

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Studier visar att en stor andel LGBTI-personer i Norden upplever våld, hat, hot och trakasserier. Att handlingarna motiveras av hat mot LGBTI-personer, gör dem särskilt allvarliga. Bland Nordiska ministerrådet strategiska insatsområden för att stärka LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen, ingår att motverka och förebygga hatbrott och diskriminering.Det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021 har tagit initiativ till ett projekt som fokuserar på hat mot LGBTI-personer i Norden. Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning i Sverige, har fått i uppdrag att kartlägga relevanta strategier, aktörer och insatser i Norden. Syftet med kartläggningen är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna. 
Útgáfunúmer
2021:546