Færøyenes Kristina Háfoss blir ny direktør for Nordisk råd

14.12.20 | Nyhet
Kristina Háfoss
Photographer
Ditte Mathilda Joensen
Nordisk råds presidium har på sitt møte 14. desember vedtatt å utnevne Kristina Háfoss til direktør for rådets sekretariat i København. Háfoss er parlamentariker i det færøyske Lagtinget, der hun representerer partiet Tjóðveldi. Hun var Færøyenes finansminister i perioden 2015–2019. Kristina Háfoss er født i 1975, og har ved siden av politikken også en karriere i forsikringsbransjen bak seg. Hun er økonom og jurist.

Posten som rådsdirektør blir ledig fra 1. februar, ettersom den nåværende direktøren, Britt Bohlin, fratrer.

Kristina Háfoss gleder seg voldsomt til den nye jobben.

– Landene har mange viktige oppgaver foran seg de kommende årene, sier Kristina Háfoss. – Det er en stor ære for meg å få mulighet til å jobbe med Nordisk råd og presidiet, poengterer den kommende direktøren. Hun nevner gjenoppbyggingen etter covid-19, Arktis, digitaliseringen og klimaspørsmålet.  

– Jeg ser virkelig fram til å få jobbe for å løse disse utfordringene sammen med Nordisk råd, sier Kristina Háfoss. Bertel Haarder er president for Nordisk råd fra årsskiftet, og han er veldig fornøyd med den nye direktøren.

– Med Kristina Háfoss får Nordisk råd en veldig velutdannet og godt forberedt direktør, med stor erfaring fra offentlig administrasjon. Det gjelder ikke minst digitalisering, som vi i framtiden får stadig større behov for når vi skal reise mindre og holde færre fysiske møter, sier Haarder.

– Det gleder meg også at vi i og med dette får den første rådsdirektøren fra Riksfellesskapet – dvs. kongeriket Danmark – og det med en toppkvalifisert færøying.

Både Færøyenes og Danmarks første rådsdirektør

I henhold til Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets grunnlov, er Færøyene, Åland og Grønland ikke helt likestilt med de fem nasjonalstatene i regionen, Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

– Heldigvis er det likevel ingenting i veien for at vi overlater ansvaret for hele vår administrasjon til en færøying, understreker Bertel Haarder. – Det er et fint eksempel på samarbeidsånden i Nordisk råd, som vi også ellers har stort behov for nå som samarbeidet stadig settes på prøve i forbindelse med covid-19, sier han.

Den nåværende presidenten i Nordisk råd, Silja Dögg Gunnarsdóttir, er enig med Bertel Haarder.

– I Nordisk råd er vi veldig glad for å få med Kristina Háfoss i fellesskapet vårt, sier hun.

Kristina Háfoss tiltrer som rådsdirektør 1. februar 2021.