Den nye generalsekretæren Karen Ellemann vil se resultater

09.01.23 | Nyhet
Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann.

Karen Ellemann

Fotograf
Mathilde Schmidt / Norden.org

Nordisk ministerråds generalsekretær Karen Ellemann.

Et effektivt nordisk samarbeid som gir resultater. Det er Nordisk ministerråds nye generalsekretær Karen Ellemanns viktigste ambisjon. Veien dit går via lagarbeid.

Karen Ellemann fra Danmark tok over som generalsekretær for Nordisk ministerråd ved årsskiftet. Og det er ikke til å ta feil av: Hun går løs på jobben med stor entusiasme.

En drømmejobb, sier Ellemann selv. Det visste hun straks stillingen ble utlyst.

– Da jeg leste stillingsannonsen og så hva de søkte, syntes jeg det sto Karen overalt. Oppdraget er så inspirerende og viktig, derfor søkte jeg på jobben. Det nordiske samarbeidet er viktigere enn noensinne, og for meg er et sterkere samarbeid svar på utfordringene vi står overfor. Vi kan løse så mye hvis vi jobber sammen.

Tidligere Norden-minister

Karen Ellemann kjenner godt til Norden fra før. Hun har både vært minister for nordisk samarbeid i Danmark og medlem i Nordisk råd. Men det er flere år siden hun var aktiv i det nordiske, så hun vil vente med en programerklæring.

– De første hundre dagene vil jeg tillate meg å lære det nordiske feltet å kjenne, besøke folk, lytte til dem og treffe medarbeidere i institusjonene og andre samarbeidspartnere. Det er viktig for meg å høre om andres syn på saker og ting for at jeg skal kunne danne meg en bedre oppfatning av det nordiske samarbeidet.

Samarbeid er alfa og omega

Samarbeid er et ord Karen Ellemann bruker flittig. Hun understreker flere ganger at det handler om lagspill hvis man vil oppnå resultater. Hun framhever betydningen av et velfungerende sekretariat og understreker de nordiske institusjonenes betydning samt samspillet med innbyggerne og bedriftene.

– Det er ikke jeg som er eksperten. Jeg er så privilegert at jeg får komme inn i et hus og en organisasjon der det allerede finnes utrolig stor fagkunnskap og kompetanse, sier Ellemann.

Hun nevner også nytten av å ha erfaring fra andre viktige aktører, som de nordiske parlamentene og regjeringene – og Nordisk råd. Det gjelder ikke minst i arbeidet med å nå statsministrenes visjon, at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030.

– Det krever vilje og hardt arbeid om vi skal nå målene, ikke bare av Nordisk ministerråd, men av alle aktører.
Heldigvis er det mange av dem, sier Ellemann.

Ministerrådet magnet for eksperter

Karen Ellemann kommer til å jobbe for at ministerrådet skal være en effektiv og attraktiv organisasjon.

– Det er viktig for meg at Nordisk ministerråds renommé er det beste. Ministerrådet skal være et sted der folk ønsker å jobbe, og en magnet for de beste og skarpeste hjernene som vil jobbe med nordisk samarbeid. Min ambisjon er en velfungerende, velsmurt organisasjon som tiltrekker seg dyktige medarbeidere.

Ellemann er også tydelig på at hun vil se resultater som merkes i nordboernes hverdagsliv.

– Innbyggerne våre får allerede i dag veldig mye ut av at vi faktisk er en godt integrert region. Men de kjenner kanskje ikke alltid til det, eller de tenker kanskje ikke alltid på det, så en veldig viktig oppgave blir å informere om hvor det nordiske samarbeidet gjør nytte, hvor vi rent faktisk skaper merverdi. Men vi skal også være åpne for hvor det finnes forbedringspotensial i arbeidet vårt, for det finnes det også.

Kritikk i mediene

Karen Ellemann er en kjent politiker i Danmark, blant annet etter 15 år som medlem av det danske Folketinget og med flere ministerposter.

Så utnevnelsen var en stor nyhet i dansk presse. Og kritikken var hard, delvis fordi hun i 2013 skrev en kritisk kronikk om det nordiske samarbeidet, delvis fordi hun søkte jobben som generalsekretær samtidig som hun stilte til folketingsvalget i høst – og ble innvalgt.

Selv sier hun at kronikken er en av grunnene til at hun fikk jobben.

– Når man leser den gamle kronikken, kan man ikke unngå å få med seg at den er en sterk hyllest til det nordiske samarbeidet og en sterk oppfordring om å få samarbeidet til å gi resultater.

Om at hun stilte opp i valget og samtidig søkte stillingen som generalsekretær, sier hun følgende:

– Timingen var selvfølgelig uheldig, men på den andre siden kjenner jeg ingen andre mennesker som sier opp jobben før de har fått en ny. Og jeg offentliggjorde utnevnelsen til generalsekretær straks jeg hadde skrevet under på kontrakten.

Karen Ellemann har en kontrakt på fire år, med mulighet for to års forlengelse. Hun etterfølger Paula Lehtomäki, som fratrådte stillingen tidligere i høst.

 

Fakta:

Navn: Karen Ellemann.

Født: 26.8.1969 i Charlottenlund i Danmark.

Bor: I Taarbæk.

Familie: Mann, 2 barn og 2 bonusbarn i alderen 23–27 år. Samt en hund og en katt.

Partitilhørighet: Venstre (borgerlig liberalt parti).

Medlem av Folketinget 13.11.2007–1.11.2022.

Har vært minister for fiskeri og likestilling samt nordisk samarbeid, sosial- og innenriksminister samt miljøminister og minister for nordisk samarbeid.

Utdannet lærer og har også jobbet blant annet som journalist, kinosjef og administrasjonssjef innen kommunikasjon.