Nordens hus på Færøyene feirer 40 år

07.05.23 | Nyhet
Nordens Hus på Færøerne
Photographer
Nordens Hus på Færøerne
Nordens hus på Færøyene feirer 40 år 8. mai. Nordens hus på Færøyene er den største kulturprodusenten på Færøyene og spiller en viktig rolle både i øyrikets kulturliv og for nordisk kultursamarbeid generelt. Huset er en av Nordisk ministerråds fem institusjoner rundt i Norden som presenterer kunst og kultur fra hele regionen.

Nordens hus på Færøyene er et godt besøkt kulturhus som står for mer enn 400 kulturarrangementer årlig, for eksempel festivaler for barn, kunstutstillinger og konserter, blant annet med Færøyenes symfoniorkester. Huset besøkes årlig av rundt 120 000 personer. Målet er både å styrke kulturutvekslingen med det øvrige Norden og å fremme kulturlivet på Færøyene. Gunn Hernes fra Norge, direktør for Nordens hus på Færøyene, sier at huset er en veldig livskraftig institusjon.

– Vi knytter Norden til Færøyene og Færøyene til Norden og resten av verden gjennom kunst, kultur, språk, kunnskap, debatt, informasjon, inspirasjon og ikke minst det fysiske huset i Tórshavn, som også speiler Norden.

Hernes sier at huset alltid har vært en katalysator som tar initiativ til samarbeid, bygger nettverk og utfordrer og inspirerer både kunstnerne og publikum. Med det store nordiske nettverket man er en aktiv deltaker i, blir huset en samlende kraft som samtidig har en sterk forankring i lokalsamfunnet.

Kulturen viktig for det nordiske samarbeidet

Kulturen har hatt en bærende rolle i det nordiske samarbeidet helt siden Nordisk råd ble grunnlagt i 1952, og også i dag er den et fundament for det nordiske samarbeidet.

– I det nordiske samarbeidet har kultur og kunst alltid stått sentralt. Vi ønsker og jobber for at Norden skal være en integrert og bærekraftig region – og uten arenaer som Nordens hus vil vi lykkes dårlig med det. For det er gjennom de enkelte landenes litteratur, filmer og musikk vi kan møtes i det vi har felles, men også forstå og akseptere våre ulikheter og lære av hverandre, sier Karen Ellemann, Nordisk ministerråds generalsekretær.

Nordisk råds direktør Kristina Háfoss, selv fra Færøyene, påpeker at husets betydning lokalt ikke må undervurderes.

– Nordens hus har ufattelig stor betydning for oss på Færøyene. Fra morgen til kveld, nærmest året rundt, har det nå i 40 år vært aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre i huset. Nordens hus har skapt rammer rundt uforglemmelige opplevelser og har vært et veldig viktig samlingssted for oss og for hele Norden. Et nordisk fyrtårn midt i hjertet av Færøyene og Norden.

Feires med dans og musikk

Nordens hus’ 40-årsjubileum feires 8. mai med musikk og dans og med deltakelse av Bjarni K. Petersen, færøysk justisminister og nordisk samarbeidsminister, Sirið Stenberg, færøysk kulturminister, Karen Ellemann, Nordisk ministerråds generalsekretær, og Kristina Háfoss, Nordisk råds rådsdirektør, og mange flere.

Senere på kvelden blir det konsert med den færøyske artisten Annika Hoydal, som også sto på scenen 8. mai 1983, da huset ble innviet.

Unik arkitektur

Husets arkitektur er unik og inneholder elementer fra alle de nordiske landene: glasspartier og stålbjelker fra Danmark, tak etter islandsk modell med færøysk gress på, gulv av granitt fra Norge, møblement fra Finland og veggkledning av tre fra Sverige.

Vedtaket om å bygge Nordens hus på Færøyene ble fattet i 1977, og deretter ble det utlyst en arkitektkonkurranse. Blant de 178 bidragene ble den norske arkitekten Ola Steen og den islandske arkitekten Kolbrún Ragnarsdóttir valgt til å tegne huset. Bygningen ble åpnet 8. mai 1983.

Contact information