Färöarnas Kristina Háfoss blir ny direktör för Nordiska rådet

14.12.20 | Nyhet
Kristina Háfoss
Fotograf
Ditte Mathilda Joensen
Nordiska rådets presidium har på sitt möte den 14. december beslutat att utse Kristina Háfoss till direktör för rådets sekretariat i Köpenhamn.
Háfoss är parlamentariker i det färöiska Lagtinget, där hon representerar partiet Tjóðveldi. Hon var Färöarnas finansminister under perioden 2015-2019.
Kristina Háfoss är född 1975, och har vid sidan av politiken också en karriär inom försäkringsbranschen bakom sig. Hon är ekonom och jurist.

Posten som rådsdirektör blir ledig från den första februari eftersom den nuvarande direktören, Britt Bohlin, avgår.

Kristina Háfoss gläder sig enormt till det nya jobbet.

-Länderna har många viktiga uppgifter framför sig under de kommande åren, säger Kristina Háfoss. Det är en stor ära för mig att få möjlighet att arbeta med Nordiska rådet och presidiet, poängterar den kommande direktören. Hon nämner återuppbyggnaden efter Covid-19, Arktis, digitaliserigen och klimatfrågan.  

-Jag ser verkligen fram emot att få arbeta för att lösa de här utmaningarna tillsammans med Nordiska rådet, säger Kristina Háfoss.

Bertel Haarder är president för Nordiska rådet från årsskiftet, och han är mycket glad över den nya direktören.

- Med Kristina Háfoss får Nordiska rådet en mycket välutbildad och välförberedd direktör, med stor erfarenhet av offentlig administration. Det gäller inte minst digitalisering, som vi i framtiden får allt större behov av, när vi skall resa mindre och hålla färre fysiska möten, säger Haarder.

- Det gläder mig också att vi i och med detta får den första rådsdirektören från Riksfellesskapet - d.v.s. kungariket Danmark - och det med en toppkvalificerad färöing.

Både Färöarnas och Danmarks första rådsdirektör

Enligt Helsingforsavtalet, det nordiska samarbetets grundstadga, är Färöarna, Åland och Grönland inte helt jämställda med de fem nationalstaterna i regionen; Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island.

-Lyckligtvis finns det trots detta inget hinder för att vi överlåter ansvaret för hela vår administration till en färöing, betonar Bertel Haarder. Det här är ett fint exempel på samarbetsandan inom Nordiska rådet, som vi också annars har stort behov av i dessa corona-tider, då samarbetet ständigt ställs på prov, säger han.

Den nuvarande presidenten i Nordiska rådet, Silja Dögg Gunnarsdóttir, är enligt med Bertel Haarder.

-Inom Nordiska rådet är vi mycket glada att få med Kristina Háfoss i vår gemenskap, säger hon.

Kristina Háfoss tillträder som rådsdirektör den första februari 2021.