Hele Norden i Nato: En ny æra for nordisk forsvar

22.11.22 | Nyhet
Stortinget Møte om nordisk forsvarssamarbeid
Photographer
Stortinget
Det nordiske forsvarssamarbeidet skal oppdateres for å styrke samarbeidet etter at Sverige og Finland blir med i Nato. Det kom fram på et møte nylig mellom Nordisk råds presidium, forsvarskomiteene for de nordiske parlamentene og representanter for det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco.

– Nordefco blir enda mer relevant når alle nordiske land er med i Nato. Nå blir det mulig å samordne forsvaret av Norden. Nordefco har vært en suksess og må oppdateres til den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten, sa Håkon Lunde Saxi, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole i Norge, på møtet.

The Nordic Defence Cooperation (Nordefco) ble innledet i 2009 i en helt annen sikkerhetssituasjon enn i dag. Russlands angrepskrig mot Ukraina samt Finlands og Sveriges kommende medlemskap i Nato innebærer at det nordiske forsvarssamarbeidet må tilpasses dagens situasjon.

I anledning den nye sikkerhetspolitiske situasjonen og den forestående oppdateringen av Nordefco inviterte Nordisk råds presidium den nåværende lederen for Nordefco-samarbeidet, Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram, og lederne for de nordiske parlamentariske forsvarskomiteene til sitt årlige rundebordsmøte om forsvarspolitikk, som i år fant sted i Oslo med Stortinget som vert for møtet. Hensikten var å diskutere hvordan framtidens nordiske forsvarssamarbeid vil se ut.

– Nordiske parlamentarikere er engasjert i hvordan det nordiske forsvarssamarbeidet vil bli videreutviklet. Det er viktig å ha en arena der vi kan diskutere disse spørsmålene med regjeringssiden i det nordiske forsvarssamarbeidet, sier Jorodd Asphjell, leder for Stortingets delegasjon til Nordisk råd og påtroppende president for Nordisk råd.

"Samordne forsvaret av Norden"

Danmarks, Finlands, Norges og Sveriges forsvarssjefer har nylig levert en felles redegjørelse til sine respektive regjeringer. Forsvarssjefene kommer med en tydelig anbefaling om hvordan det nordiske forsvarssamarbeidet kan organiseres når alle de nordiske landene er Nato-medlemmer: De vil se et nærmere samarbeid.

– Vi anbefaler et nært samarbeid med så mye felles planlegging som mulig for å forsvare Norden, noe som også bør omfatte totalforsvar, sier Eirik Kristoffersen, Norges forsvarssjef.

Møtet i Oslo 15. november ble en oppvarming til forsvarsministermøtet i Oslo denne uka, der arbeidet for utformingen av et oppdatert Nordefco skal påbegynnes.

"Ny æra for nordisk sikkerhetspolitikk"

På Nordisk råds møte var det enighet på politisk og militært nivå om at Sveriges og Finlands medlemskap i Nato kommer til å innebære flere muligheter for nordisk forsvarssamarbeid.

– Se bare på kartet over Norden. Medlemskapene gir oss mulighet for å bruke luftrommet over grensene. Det gir oss et mye større område å virke i, flere baser å lande på, og ikke minst gir det oss mulighet for å flytte våre egne styrker fra sør til nord gjennom Sverige og Finland. Og som medlemmer i Nato betyr det at vi har allierte som har plikt til å støtte hverandre, forklarer Kristoffersen.

I likhet med Kristoffersen understreker Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram hvordan Norden i Nato markerer en ny æra for militært samarbeid i Norden.

– Det er ikke tvil om at Sveriges og Finlands medlemskap i Nato innebærer en ny æra for nordisk sikkerhetspolitikk. Norden samlet i Nato gir et stort potensial for det nordiske forsvarssamarbeidet, sier han.

Ny visjon for Nordefco

– Nordefco skal fornyes innenfor rammen av Nato. På forsvarsministermøtet i Oslo kommer vi til å begynne på arbeidet for en ny visjon for Nordefco, sier Bjørn Arild Gram.

De nordiske forsvarsministrene innleder arbeidet med å oppdatere visjonen for Nordefco denne uka. Den nye visjonen for Nordefco skal presenteres i 2023. Fokus for visjonen vil være et samordnet nordisk forsvar innenfor rammen av Nato.

Et trygt Norden

Norge har presidentskapet i Nordisk råd neste år. Et sikkert Norden er en hovedprioritet for det kommende presidiet.

– I og med Russlands angrep på Ukraina, og Finlands og Sveriges Nato-søknader, er det sikkerhetspolitiske bildet endret. Derfor er debatten om nordisk forsvarssamarbeid ekstra aktuell nå. Et sikkert Norden kommer til å være en hovedprioritet for det norske formannskapet i Nordisk råd 2023, sier Asphjell.