Om Nordisk råds priser

Utdelning av Nordiska rådets priser
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk råd deler hvert år ut fem priser: litteraturprisen, filmprisen, musikkprisen, miljøprisen, og barne- og ungdomslitteraturprisen.

Nordisk råds priser er med på å synliggjøre det tette nordiske kultursamarbeidet. Formålet med kulturprisene er å øke interessen for de nordiske landenes litteratur, språk, film og musikk. Natur- og miljøprisen belønner den ekstraordinære innsatsen for det bærekraftige Norden.

Nordisk råds priser regnes blant de mest prestisjefylte prisene i Norden og nyter stor internasjonal anerkjennelse. Litteraturprisen er den eldste av de fem prisene. Den ble utdelt første gang i 1962, og ble senere etterfulgt av musikkprisen (1965), miljøprisen (1995), filmprisen (2002), og barne- og ungdomslitteraturprisen (2013). De fem prisjuryene velger ut de nominerte og vinneren.

Prisene er hver på 300 000 danske kroner og deles ut i forbindelse med Nordisk råds årlige sesjon.