Hela Norden i Nato: ”En ny era för nordiskt försvar”

22.11.22 | Nyhet
Stortinget Møte om nordisk forsvarssamarbeid
Photographer
Stortinget
Det nordiska försvarssamarbetet ska uppdateras för att stärka samarbetet efter att Sverige och Finland går med i Nato. Det kom fram på ett möte mellan Nordiska rådets presidium, försvarsutskotten för de nordiska parlamenten och representanter för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco nyligen.

- Nordefco blir ännu mer relevant när alla nordiska länder är med i Nato. Nu finns möjligheten att samordna försvaret av Norden. Nordefco har varit en succé och behöver uppdateras till den nya säkerhetspolitiska verkligheten, sade Håkon Lunde Saxi, docent vid Norges Försvarshögskola, på mötet.

The Nordic Defence Cooperation (Nordefco) inleddes 2009 i en helt annan säkerhetssituation än i dag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt Finlands och Sveriges kommande medlemskap i Nato innebär att det nordiska försvarssamarbetet behöver anpassas till dagens situation.
 

Med anledning av den nya säkerhetspolitiska situationen och den förestående uppdateringen av Nordefco bjöd Nordiska rådets presidium in den nuvarande ordföranden för Nordefco-samarbetet, Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram, och ledarna för de nordiska parlamentariska försvarsutskotten till sitt årliga rundabordsmöte om försvarspolitik. Som i år var i Oslo där Stortinget var värd för mötet. Syftet var att diskutera hur framtidens nordiska försvarssamarbete kommer se ut.  

- Nordiska parlamentariker är engagerade i hur det nordiska försvarssamarbetet kommer vidareutvecklas. Det är viktigt att ha en arena där vi kan diskutera de här frågorna med regeringssidan i det nordiska försvarssamarbetet, säger Jorodd Asphjell, ledare för Stortingets delegation till Nordiska rådet och tillträdande president för Nordiska rådet.

”Samordna försvaret av Norden”

Sveriges, Finlands, Norges och Danmarks försvarschefer har nyligen lämnat en gemensam rådgivning till sina respektive regeringar. Försvarscheferna kommer med en tydlig rekommendation om hur det nordiska försvarssamarbetet kan organiseras när alla de nordiska länderna är NATO-medlemmar: De vill se ett närmare samarbete.

- Vi rekommenderar ett nära samarbete med så mycket gemensam planering som möjligt för att försvara Norden, vilket också bör innefatta totalförsvar, säger Eirik Kristoffersen, Norges försvarschef.

Mötet i Oslo den 15 november blev en uppvärmning inför försvarsministermötet i Oslo denna vecka, där arbetet för utformningen av ett uppdaterat Nordefco ska påbörjas.

”Ny era för nordisk säkerhetspolitik”

Under Nordiska rådets möte rådde det enighet på politisk och militär nivå att Sverige och Finland medlemskap i Nato kommer leda till att fler möjligheter för nordiskt försvarssamarbete.

- Titta bara på kartan över Norden. Medlemskapen ger oss möjlighet att använda luftrummet över gränserna. Det ger oss ett mycket större område att verka i, fler baser att landa på, och inte minst ger det oss möjlighet att flytta våra egna styrkor från söder till norr genom Sverige och Finland. Och som medlemmar i Nato betyder det att vi har allierade som är skyldiga att stödja varandra, förklarar Kristoffersen.

I likhet med Kristoffersen betonar Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram hur Norden i Nato markerar en ny era för ett militärt samarbete i Norden.

- Det råder inget tvivel om att Sverige och Finlands medlemskap i Nato innebär en ny era för nordisk säkerhetspolitik. Norden samlat i Nato ger en stor potential för det nordiska försvarssamarbetet, säger han.

Ny vision för Nordefco

- Nordefco ska förnyas inom ramen för Nato. Vi kommer på försvarsministermöte i Oslo påbörja arbetet för en ny vision för Nordefco, säger Arild Gram. 

De nordiska försvarsministrarna inleder arbetet för att uppdatera visionen för Nordefco i veckan. Den nya visionen för Nordefco som ska presenteras 2023. Fokus för visionen kommer vara ett samordnat nordiskt försvar inom ramen för Nato.

Ett säkrare Norden

Norge har presidentskapet i Nordiska rådet nästa år. Ett säkert Norden är en huvudprioritering för det kommande presidiet.

- I och med Rysslands attack mot Ukraina, och Finlands och Sveriges Nato-ansökningar, är den säkerhetspolitiska bilden förändrad. Därför är debatten om nordiskt försvarssamarbete extra aktuell nu. Ett säkert Norden kommer vara en huvudprioritering för det norska ordförandeskapet i Nordiska rådet 2023, säger Asphjell.