Innhold

  Informasjon
  16.08.22 | Information

  Nordisk ministerråd og barn og ungdom

  Nordisk ministerråd fastsatte en ny tverrsektoriell strategi for barn og ungdom i begynnelsen av 2016. I strategien slås visjonen for Nordisk ministerråds arbeid med barn og ungdom fast: Norden skal være det beste stedet i verden for barn og ungdom.

  Deklarasjoner
  Nyheter
  Publikasjoner
  Støttemuligheter