Innhold

11.06.19 | Nyhet

Ikke belegg for at sosiale medier er skadelig for unge

En ny rapport utfordrer vedtatte sannheter om sosiale mediers skadelige påvirkning på unge mennesker. Forskerne mener at unge mennesker som trives i livet generelt også trives på sosiale medier. Både forskere og medier har en tendens til å skjære alle over en kan. Slik oppstår myter, sl...

28.05.19 | Nyhet

Det nordiske samarbeidet er sterkt til stede på sommerens demokratifestivaler

Over hele Norden demonstrerer unge for klimaet. De utøver sin demokratiske rett og krever en bærekraftig framtid. Andre bekymrer seg over sikkerheten og demokratiet vårt. Vi har lyttet til dem, og vi vil høre mer. Vil du?

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...