Innhold

25.03.21 | Nyhet

COVID19 bekæmpes på social- og sundhedsområdet

I dag mødtes social- og sundhedsministre i Norden for at debattere positive og negative erfaringer under COVID19 med det formål at skabe fælles fodslag for, hvordan Norden sammen kan stå stærkere på social- og sundhedsområdet i en ny krisesituation.

19.03.21 | Nyhet

Skaper dårligere språkforståelse svekket samhold i Norden?

I Norden har vi lenge ment at språk og kultur binder oss sammen. Norden har historisk sett vært knyttet sammen kulturelt, språklig og politisk. Men hvor godt forstår vi egentlig de skandinaviske språkene i dag og hva har det å si for fellesskapet vårt? En ny rapport fra Nordisk ministe...

28.02.20 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...