Innhold

15.12.20 | Nyhet

Kursen mot et grønnere Norden er staket ut

Det nordiske samarbeidets fokus flyttes i en mer grønn og bærekraftig retning i 2021. Det er en utvikling som er fastsatt i Nordisk ministerråds Visjon 2030. Utover den grønnere politikken innebærer handlingsplanen for de kommende fire årene at det også blir fokusert mer på samarbeidet ...

03.12.20 | Nyhet

Unges trivsel på den politiske dagsorden

De fleste unge trives med sine liv, men andelen som mistrives øker. Det vil de nordiske utdannelsesministre nå sette under lupen. Hvorfor skjer det, og hva kan utdannelsessektoren bidra med får å øke trivselen blant unge mennesker?

28.02.20 | Information

Fremtidens kompetanser

Formålet med å løfte en felles nordisk dagsorden for fremtidens kompetanser er for i sterkere grad å forberede barn, unge og voksne på fremtidens samfunn. Vi vil bidra til at alle borgere i Norden er best mulig rustet til å møte en mer kompleks fremtid med tilstrekkelig kunnskap og ferd...