Innhold

  Informasjon
  12.04.23 | Information

  Det nordiske samarbeidet på Ungdommens Folkemøde NORD

  Nordisk ministerråd vil være til stede på Ungdommens Folkemøde NORD i København 21.–22. april. Gjennom tre arrangementer vil vi rette søkelyset mot saker som er viktige for nordiske ungdommer, slik som den nordiske identiteten og rollen, krigen i Ukraina og vold i digitale samfunn. ...

  Arrangementer
  Deklarasjoner
  Nyheter
  Publikasjoner