Innhold

22.12.20 | Nyhet

FN-sjefen: Få alle med på den grønne omstillingen!

De nordiske regjeringene må snakke med innbyggerne – med næringsdrivende, med bønder, med urfolk og med unge – om omstillingen som må til for å stanse tapet av biologisk mangfold. Det sa FN-sjefen for biologisk mangfold, Elizabeth Maruma Mrema, da hun møtte unge miljøaktivister og nordi...

15.12.20 | Nyhet

Kursen mot et grønnere Norden er staket ut

Det nordiske samarbeidets fokus flyttes i en mer grønn og bærekraftig retning i 2021. Det er en utvikling som er fastsatt i Nordisk ministerråds Visjon 2030. Utover den grønnere politikken innebærer handlingsplanen for de kommende fire årene at det også blir fokusert mer på samarbeidet ...

04.11.20 | Deklarasjon

Declaration on Nordic Carbon Neutrality

The Helsingfors Declaration, a declaration from the meeting between the Nordic Prime Ministers and the Ministers of Environment, 25 January 2019.

Thumbnail
11.12.15
Decoupling CO2 emissions and economic growth
05.11.20 | Information

Choosing Green: Et digitalt topmøde som optakt til COP26

Choosing Green: Nordic Perspectives er en digital heldags-event om grøn genrejsning efter coronakrisen, der fungerer som optakt til COP26. Topmødet afholdes den 17. november 2020 fem forskellig steder i Norden og online. Vi har inviteret nogle af de klogeste hoveder i Norden, og der er ...