Norden har brug for mere energisamarbejde – ikke mindre

14.03.23 | Nyhed
Ola Elvestuen
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org
Det, der er godt, kan også blive bedre. Det nordiske energisamarbejde går 100 år tilbage og er unikt i verden. Norden løftes ofte frem som foregangsregion i internationale sammenhænge, men den aktuelle energikrise har vist, at selv vi er sårbare. Derfor skal energisamarbejdet intensiveres og udvikles, viser en ny rapport, som blev præsenteret på Nordisk Råds temasession i Reykjavik.

Rapporten "The Nordic Energy Trilemma - Security of Supply, Prices and the Just Transition", som netop er blevet publiceret af Nordisk Energiforskning, var udgangspunktet for årets temadebat. Rapporten sætter spørgsmålstegn ved og kommer med anbefalinger til et såkaldt trilemma, nemlig hvordan man kan udvikle den nordiske energisektor, så den bidrager til den grønne omstilling, sikrer energiforsyningen og gør det til en pris, som alle kan betale. Direktør for Nordisk Energiforskning, Klaus Skytte, havde et tydeligt budskab til parlamentarikerne.

- Vi skal sikre forsyningssikkerheden, men også sørge for, at alle i Norden har adgang til energi, som er bæredygtig og økonomisk tilgængelig. På kort sigt betyder det, at den grønne omstilling skal ske så hurtigt og smidigt som muligt, så vi bliver selvforsynende og bæredygtige i Norden. På lang sigt skal vi have et diversificeret energisystem, som sikrer, at vi kan arbejde sammen og udnytte hinandens styrker, samtidig med at vi sikrer, at vi får alle med, understreger Skytte.

Vi skal sikre forsyningssikkerheden, men også sørge for, at alle i Norden har adgang til energi, som er bæredygtig og økonomisk tilgængelig.

Klaus Skytte, direktør for Nordisk Energiforskning

Ikke så robuste, som vi troede

I de enkelte nordiske lande har en række parlamentarikere argumenteret for nationale løsninger, hvor landene lukker sig om sig selv. Den primære drivkraft for denne debat er voldsomme prisstigninger, der rammer de svageste hårdest. Nationale myndigheder har desuden udtrykt bekymring over forsyningssikkerheden og varslet om mulig rationering af strøm. Lederen af Udvalget for et Holdbart Norden, Ola Elvestuen, mener dog, at et nordisk energisamarbejde er helt afgørende.

– Vi skal blive bedre til at samarbejde, både for at håndtere krisen efter Ruslands brutale angreb på Ukraine og for at sikre en nødvendig omstilling i Norden, og samtidig samarbejde med Europa for at sikre uafhængighed af russisk gas.

I krisetider er det vigtigt at holde hovedet koldt. Det nordiske energisamarbejde har i årenes løb gavnet hele regionen og giver stadig mange fordele. De nordiske lande supplerer hinanden ved at have en bred palet af forskellige energikilder. Det har sikret både borgerne og erhvervslivet en stabil energiforsyning til en rimelig pris. Nu er både forsyningssikkerheden og prisen udfordret.

Vi står godt, fordi vi har haft et fint samarbejde i flere årtier. Nu skal vi sørge for at holde fast ...

Ola Elvestuen, formand for Udvalget for et Holdbart Norden

– Vi står godt, fordi vi har haft et fint samarbejde i flere årtier. Nu skal vi sørge for at holde fast og blive hurtigere til at behandle forskellige problemstillinger og lære af hinanden, så vi i fællesskab kan sørge for en vellykket omstilling til mere vedvarende energi.

Tiden er knap

Krisen viste os værdien af et stærkt nordisk energisamarbejde. Derfor er det vigtigt med et intensiveret samarbejde for at klæde Norden godt på til fremtidige geopolitiske udfordringer, men også en styrket indsats for den grønne energiomstilling. Elvestuen påpeger, at selvom vi står i en energikrise, må vi ikke glemme, at vi også befinder os midt i en klimakrise.

– Tiden er knap, for vi skal også nå vores klimamål. Vi skal nå målet om 1,5 grader, som stadig er en mulighed, og det kræver en omstilling. Vores energiudvikling – hvad enten det er havvind, opgradering af vandkraft, bioenergi eller andet – skal ske i en fart.