Norden behöver mer energisamarbete – inte mindre

14.03.23 | Nyhet
Ola Elvestuen
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org
Det som är bra kan också bli bättre. Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en hundraårig historia. Även om Norden ofta används som en förebild internationellt har den pågående energikrisen visat att även vi är sårbara. Energisamarbetet måste därför intensifieras och utvecklas, visar en ny rapport som presenterades på Nordiska rådets temasession i Reykjavik.

Rapporten "The Nordic Energy Trilemma - Security of Supply, Prices and the Just Transition", som just har publicerats av Nordisk energiforskning, var utgångspunkten för årets temadebatt. I rapporten ställs frågor om och ges rekommendationer i ett så kallat trilemma, nämligen hur den nordiska energisektorn ska utvecklas så att den bidrar till den gröna omställningen, tryggar energiförsörjningen och gör det till ett pris som alla kan betala. Chefen för Nordisk energiforskning, Klaus Skytte, hade ett tydligt budskap till parlamentarikerna.

– Vi ska säkerställa försörjningstryggheten, men vi ska också se till att alla i Norden har energi som är hållbar och ekonomiskt tillgänglig. På kort sikt betyder det att den gröna omställningen sker så snabbt och smidigt som möjligt så att vi blir självförsörjande och hållbara i Norden. På lång sikt ska vi ha ett diversifierat energisystem som gör att vi kan arbeta tillsammans och utnyttja varandras styrkor, samtidigt som vi ser till att få med alla, betonar Skytte.

Vi ska säkerställa försörjningstryggheten, men vi ska också se till att alla i Norden har energi som är hållbar och ekonomiskt tillgänglig.

Klaus Skytte, chef för Nordisk energiforskning

Inte så robusta som vi trodde

En rad parlamentariker har argumenterat för nationella lösningar där länderna sluter sig om sig själva. Den främsta drivkraften i argumentationen har varit galopperande priser som slår hårdast mot de svagaste. Nationella myndigheter har också uttryckt oro över försörjningstryggheten och varnat för eventuell ransonering av el. Ordförande i utskottet för ett hållbart Norden, Ola Elvestuen, anser ändå att nordiskt energisamarbete är helt avgörande.

– Vi måste samarbeta bättre, både för att möta krisen efter Rysslands brutala angrepp på Ukraina och för att få till en nödvändig omställning i Norden. Samtidigt måste vi samarbeta med Europa för att få slut på beroendet av rysk gas.

I kristider är det viktigt att hålla huvudet kallt. Det nordiska energisamarbetet har genom åren gynnat hela regionen och har fortfarande många fördelar. Tack vare att de nordiska länderna har en bred palett av olika energikällor kompletterar de varandra. Det har säkerställt både individer och företag stabil och överkomlig energi. Nu hotas både försörjningstryggheten och priset.

Vi ligger i framkant eftersom vi har haft ett bra samarbete i flera årtionden. Nu måste vi hålla fast vid det.

Ola Elvestuen, ordförande i utskottet för ett hållbart Norden

– Vi ligger i framkant eftersom vi har haft ett bra samarbete i flera årtionden. Nu måste vi hålla fast vid det. Vi måste också bli snabbare på att hantera olika frågor och lära av varandra för att tillsammans bli bättre på att driva en omställning till mer förnybar energi.

Tiden är knapp

Krisen visade oss värdet av ett starkt nordiskt energisamarbete. Ett intensifierat samarbete är därför viktigt för att rusta Norden mot framtida geopolitiska utmaningar, men också för att stärka arbetet med den gröna energiomställningen. Elvestuen påpekar att även om vi befinner oss mitt i en energikris får vi inte glömma att vi också befinner oss mitt i en klimatkris.

– Tiden är knapp, för vi ska också nå våra klimatmål. Vi ska nå 1,5-gradersmålet, som fortfarande är möjligt, och det kräver en omställning. Vår energiutveckling måste gå fort, oavsett om det handlar om havsbaserad vindkraft, uppgradering av vattenkraft, bioenergi eller annat.