Rapport om sivil kriseberedskap overlevert til samarbeidsministrene

02.11.21 | Nyhet
Öresundsbron
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De nordiske samarbeidsministrene mottok på sitt møte tirsdag tolv rekommandasjoner om nordisk samarbeid i krisetider av den tidligere finske forsvarsministeren Jan-Erik Enestam. Den endelige rapporten, som er bestilt av samarbeidsministrene, blir overlevert 15. november.

Rapporten er basert på intervjuer Enestam har gjennomført i høst. 

Rekommandasjonene peker blant annet på viktigheten av:

– tettere koordinering og informasjonsutveksling

– bedre beredskap gjennom systemer for “early warning”, felles analyser og øvelser for ulike scenarier

– større involvering fra privat og frivillig sektor i krisearbeidet

– initiativ for felles anskaffelse av vaksiner og beredskapslager

– reformer av regelverk om blant annet beskatning og trygd for å passe bedre for grenseregioner og nordiske pendlere

Ministrene konstaterer at temaet er viktig og aktuelt, og tar stilling til å følge opp de enkelte rekommandasjonene på et senere tidspunkt.

Les rekommandasjonene i Enestams rapport her: