Felles uttalelse om #metoo i kultursektoren fra de nordiske kulturministrene

09.05.18 | Deklarasjon
Felles uttalelse fra de nordiske kulturministrene under det nordiske kulturministermøtet 9. mai 2018 innenfor rammen av det nordiske kulturpolitiske toppmøtet i Malmö 8.–9. mai 2018

Informasjon

Adopted
09.05.2018
Location
Malmö, Sverige

#Metoo-oppropene har rystet de nordiske landene, og konsekvensene av rådende strukturer, mangelfullt lederskap og uvitenhet i store deler av samfunnene våre ble blottstilt med kraft. Flere ulike opprop er startet i våre respektive land, og kultursektoren har mange ganger stått i sentrum.

NIKK, Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, har gjennomført en kartlegging av hvordan lovgivningen og vernet ser ut i arbeidslivet i Norden når det gjelder seksuell trakassering. Egentlig er det hele veldig enkelt – seksuell trakassering er ulovlig. I alle de nordiske landene har arbeidsgiver plikt til å forebygge og reagere på seksuell trakassering, og lovgivningen mot seksuell trakassering er sterk i Norden sammenlignet med andre deler av verden. Det er imidlertid åpenbart at det har sviktet i oppfølgingen av lovene på mange arbeidsplasser. Diskusjonen om hvordan dette fortsatt kan foregå i 2018, og hvordan vi kan endre på det, må holdes levende.

Vi, de nordiske kulturministrene, er fast besluttet på å gjøre det vi kan for å få til denne endringen. Vi har mye å lære av hverandres erfaringer. Derfor skal denne diskusjonen fortsatt stå i fokus på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå, og den er like viktig på alle våre ansvarsområder – kultur, media og idrett.

Dette er et spørsmål om ikke-diskriminering, men også om likestilling generelt. Likestilling er en forutsetning for at den nordiske modellen har blitt så framgangsrik, og det er en selvfølge at vi i Nordisk ministerråd for kultur har med likestillingsaspekter i alt vi gjør. Samtidig er det åpenbart at det er mer å gjøre med utgangspunkt i det nordiske samarbeidet, og derfor gir vi sekretariatet vårt i oppdrag å forberede hvordan diskusjonen kan tas videre når det gjelder arbeidet mot seksuell trakassering og for trygge arbeidsplasser innenfor våre ansvarsområder.

Selv om lyskasteren slukkes, kommer vi til å holde fast ved dette spørsmålet.