Program för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018

Svensk flag
Sverige har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden är utgångspunkten för det svenska ordförandeskapet, med digitalisering som ett genomgående tema.

Sveriges ordförandeskapsprogram, som utgör grunden för det nordiska regeringssamarbetet 2018, är uppdelat i tre prioriterade områden:

Ett inkluderande Norden

Området tar sin utgångspunkt i en rad utmaningar som de nordiska länderna delar. Digitala lösningar kring vård på distans, ungas sociala inkludering och en arbetsmarknadspolitik som ger fler möjlighet att komma i arbete står på programmet.

Ett hållbart och innovativt Norden 

Området fokuserar på nordisk innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Sverige vill vi växla upp samarbetet kring bioekonomi, hållbart byggande och klimatsmarta transporter.

Ett tryggt och öppet Norden

Sverige vill lyfta de breda säkerhetsfrågorna i Norden. Länderna ska utbyta kunskap om hur vi bäst förebygger radikalisering, organiserad brottslighet, terrorism och människohandel.

Framlyft i ordförandeskapsprogrammet är även de  fem nordiska statsministrarnas gemensamma initiativ - Nordic Solutions to Global Challenges – som syftar till att dela nordiska lösningar och erfarenheter som kan bidra till hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Sektorprogram