Program för social- och hälsopolitik

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Ett inkluderande, hållbart, innovativt och tryggt Norden är utgångspunkten för Sveriges ordförandeskapsarbete genom vilket temat digitalisering samtidigt löper som en röd tråd. Inom sektorprogrammet för socialoch hälsopolitik kommer Sveriges ordförandeskap i sina aktiviteter att särskilt fokusera på temat äldre och en åldrande befolkning med de utmaningar för sjukvård och omsorg som detta medför.
Publikationsnummer
2017:789