Program för miljö

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Miljö- och klimatsamarbetet i Nordiska ministerrådet är brett och inkluderar de flesta områden som påverkar vår miljö, våra ekosystem och vårt klimat. De erfarenheter vi har av det nordiska samarbetet ger oss en unik kunskap om att välfärdsutveckling, ekonomisk utveckling och en god miljö går att förena. Sverige tar inför sitt ordförandeskap 2018 avstamp i detta och inriktar sig på den omställning våra samhällen måste gå igenom för att uppfylla de internationella överenskommelser Norden förbundit sig att genomföra – Parisavtalet och FN:s mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Sverige fokuserar arbetet på att kommunicera och utveckla de möjligheter som finns i den omfattande kunskap som generellt skapas inom ramen för den nordiska miljö- och klimatsektorn och vi väljer särskilt att lyfta fram en del av de projekt som sektorns arbetsgrupper bidrar med.
Publikationsnummer
2017:793